Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2014-2015 – THPT Lê Văn Thiêm

Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2014-2015 – THPT Lê Văn Thiêm

Để thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy của giáo viên năm học 2014-2015, trường THPT Lê Văn Thiêm thông báo về Mẫu kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn và của giáo viên như sau: Xem chi tiết tại file đính kèm KH Hd to chuyen mon 2014 – 2015

Tháng Tám 28, 2014 at 6:25 sáng

Lịch thi và Sơ kết Học kỳ I – Năm học 2013 -2014

Lịch thi và Sơ kết Học kỳ I – Năm học 2013 -2014

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THIÊM     Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013                                                                     LỊCH THI VÀ SƠ KẾT HỌC KỲ I                                                                          NĂM HỌC 2013 – 2014   THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN 18 -> 23/11 – K11, 12: Các tổ chuyên môn chủ động họp […]

Tháng Mười Một 26, 2013 at 3:38 chiều