Kí ức

Tháng năm ơi, có thể nào quên,
Tán bàng xanh um ngoài cửa lớp,
Phượng đỏ rực trời đố ai đếm được.
Những nôn nao… mau quá hạ về.

Dỗi hờn nhau tan tầm buổi học,
Nước mắt chảy dài dệt những ước mơ,
Đọng lại kí ức tôi, những  ngày xưa ấy,
Trong vòng tay thân ái bạn bè.

Gọi thầm tên nhau trong yêu thương vụng dại,
Để lòng nổi dông ướt cả tuổi học trò,
Xốn xao lòng biết mấy nắng mưa.
Lắng chìm bím tóc xanh vào dĩ vãng.

Thời gian cuốn kỉ niệm vào năm tháng,
Sờ lên đầu mái tóc đã pha sương
Bạn bè xưa, giờ đứa còn, đứa mất,
Mà bàng vẫn xanh, phượng vẫn thắm sân trường.

Sưu tầm

Bình luận

Bình luận