LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

Khối 12 (6 Phòng)Khối 11(13 Phòng)Khối 10 (9 Phòng)
Thời gian Ngày thiThời gianNgày thiThời gianNgày thi
Văn – 90 phútSáng T2 (28/11) Văn – 90 phútChiều T2 (28/11)Văn – 90 phútSáng T2 (28/11)
Vào phòng thi: 07h15′Vào phòng thi: 13h45′Vào phòng thi: 07h15′
Tính giờ: 7h30’- 09h00’Tính giờ: 14h00’- 15h30’Tính giờ: 7h30’- 09h00’
Anh – 50 phútSáng T2 (28/11)Anh – 60 phútChiều T2 (28/11)Anh – 60 phútSáng T2 (28/11)
Vào phòng thi: 09h15′Vào phòng thi: 15h45′Vào phòng thi: 09h15′
Tính giờ : 9h20’- 10h10’Tính giờ: 15h50’- 16h50’Tính giờ: 9h20’- 10h20’
Toán – 90 phútSáng T3 (29/11)Toán – 90 phútSáng T3 (29/11)Toán – 90 phútSáng T3 (29/11)
Vào phòng thi: 07h15′Vào phòng thi: 09h15′Vào phòng thi: 07h15′
Tính giờ: 7h30’- 9h00’Tính giờ: 09h20’- 10h50’Tính giờ: 7h30’- 9h00’
KHXH- 150 phútChiều T3 (29/11)Lý – 60 phútChiều T4 (30/11)Lý – 60 phútSáng T4 (30/11)
Vào phòng thi: 13h45′Vào phòng thi: 13h45′Vào phòng thi: 07h15′
Tính giờ: 14h00’- 16h30’Tính giờ: 14h00’- 15h00’Tính giờ: 7h30’- 8h30’
KHTN – 150 phútSáng T4 (30/11)Hóa – 60 phútChiều T4 (30/11)Hóa – 60 phútSáng T4 (30/11)
Vào phòng thi: 07h15′Vào phòng thi: 15h15′Vào phòng thi: 08h45′
Tính giờ: 7h30’- 10h00’Tính giờ: 15h20’- 16h20’Tính giờ: 08h50’- 09h50’

Lưu ý :

– Học sinh có mặt tại phòng thi trước15 phút
– Những buổi không thi học sinh được nghỉ ở nhà tự ôn tập
– 01/12 học sinh đi học bình thường theo TKB

Bình luận

Bình luận