Tài liệu tập huấn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26  tháng 5  năm 2016

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

(Kèm theo công văn số 890/KTKĐCLGD, ngày 26 tháng 5 năm 2016)

I. Các nội dung chính:

a) Điểm mới trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016;

b) Các vấn đề thí sinh cần lưu ý khi đăng ký xét tuyển;

c) Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo;

d) Nhiệm vụ của các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ);

đ) Phụ lục: lịch tuyển sinh, mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển.

II. Điểm mới trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

1) Các trường chủ động đưa ra một số quy định phù hợp với đặc điểm của trường;

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy hiện hành, năm 2016 các trường được chủ động đưa ra một số quy định trong tuyển sinh (năm 2015, Bộ GDĐH đưa ra quy định thống nhất trong toàn quốc). Điều này phù hợp với xu hướng mở rộng quyền tự chủ cho các trường, tuy nhiên sẽ có các quy định khác nhau ở các trường. Vì vậy, để không xảy ra các nhầm lẫn đáng tiếc do không nắm vững quy định của trường, thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của các trường (có trên trang thông tin điện tử của trường). Các nội dung trường được chủ động quy định là:

a) Ngoài hai phương thức đăng ký xét tuyển (qua đường bưu điện, trực tuyến), các trường có thể quy định thêm phương thức ĐKXT phù hợp với đặc điểm của trường nhưng không gây khó khăn, tốn kém cho thí sinh và bức xúc xã hội. Như vậy năm 2016, thí sinh được phép đăng ký xét tuyển vào các trường qua đường Bưu điện hoặc sử dụng phương thức trực tuyến, còn việc đăng ký trực tiếp tại trường tùy thuộc vào trường đó có công bố phương thức đăng ký này không.

b) Năm 2015, phương thức xét tuyển giữa 4 nguyện vọng trong Phiếu ĐKXT của thí sinh là bình đẳng được áp dụng cho tất cả các trường; năm 2016, các trường tự quy định phương thức xét tuyển giữa 2 nguyện vọng trong Phiếu ĐKXT của thí sinh. Trong thực tế sẽ có các phương án khác nhau, tùy theo quy định của từng trường như sau:

– Xét 2 nguyện vọng là bình đẳng (nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được tự động xét nguyện vọng 2 bình đẳng với các thí sinh khác);

– Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 sẽ dược ưu tiên so với thí sinh đăng ký ngành đó ở nguyện vọng 2 (chẳng hạn phải có kết quả thi cao hơn thí sinh có nguyện vọng 1 là 0,5 điểm);

– Trường sẽ xét hết thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 sau đó còn chỉ tiêu với xét thí sinh đăng ký nguyện vọng 2…

c) Năm 2015, điểm trúng tuyển đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Năm 2016, các trường quyết định điểm trúng tuyển phù hợp với tình hình thực tế của công tác xét tuyển. Các thí sinh cần hết sức lưu ý quy định này để đưa ra quyết định phù hợp, tránh tình trạng “đứng núi này, trong núi nọ” dẫn đến không trúng tuyển trường nào.

2)  Một số điều chỉnh trong chế độ ưu tiên tuyển sinh;

a) Đối tượng ưu tiên 01: bổ sung điều kiện có hộ khẩu thường trú tại xã KV1 trên 18 tháng;

b) Khu vực 2 (KV2): Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1)

c) Quy định hưởng chế độ ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú: Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã đặc biệt khó khăn nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã (Thành phố trực thuộc tỉnh) có ít nhất một trong các xã đặc biệt khó khăn.

Những điều chỉnh này đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu thi THPT quốc gia và Bộ GDĐT đã chuyển toàn bộ dữ liệu về chế độ ưu tiên cho các sở, các trường (trong đó cung cấp đầy đủ danh sách xã đặc biệt khó khăn và xã KV1). Tuy nhiên thí sinh cần nắm vững vấn đề này để tự xác định chế độ ưu tiên cho mình và cung cấp đầy đủ minh chứng cho trường ĐH, CĐ khi nhập học; cán bộ làm việc tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển trực tuyến cần nắm vững vấn đề này để tư vấn cho thí sinh; các trường ĐH, CĐ phải nắm vững các thay đổi này để rà soát hồ sơ nhập học của thí sinh cũng như rà soát minh chứng khi thí sinh có nguyện vọng điều chỉnh chế độ ưu tiên trong tuyển sinh.

3) Thay đổi quy định trong xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia;

a) Sau khi có kết quả thi, thí sinh được trường ĐH chủ trì cụm thi cấp 01 Giấy chứng nhận kết quả thi. Thí sinh không sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi này để đăng ký xét tuyển (ĐKXT) mà chỉ nộp vào trường nhập học. Trường hợp thí sinh bị mất Giấy chứng nhận kết quả thi, cần liên hệ với Trường đại học chủ trì cụm thi làm đơn xin trường xác nhận. Trường sẽ cấp cho thí sinh 01 Giấy chứng nhận kết quả thi “được cấp lại” (có dấu đỏ của trường và được ghi là “bản cấp lại”). Khi được cấp giấy này, bản chính sẽ không còn giá trị và hệ thốngquản lý dữ liệu tuyển sinh Quốc gia sẽ thông báo cho trường thí sinh đăng ký xét tuyển để trường biết và chỉ nhận Giấy chứng nhận kết quả thi được cấp lại.

b) Để đăng ký xét tuyển thí sinh điền thông tin vào phiếu ĐKXT và nộp cho trường qua đường bưu điện, trực tuyến hoặc phương thức khác do trường quy định;

c) Đợt 1, thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2; các đợt bổ sung, thí sinh được đăng ký tối đa 3 trường mỗi trường tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.

Điều quan trọng mà thí sinh cần lưu ý là: trong mỗi đợt xét tuyển thí sinh không được thay đổi nguyện vọng.

d) Thời gian của mỗi đợt xét tuyển ngắn hơn so với 2015: đợt 1 kéo dài 12 ngày, đợt bổ sung kéo dài 10 ngày;

đ) Ở mỗi đợt xét tuyển, chậm nhất 02 ngày sau khi các trường công bố kết quả xét tuyển (nếu nộp bằng đường Bưu điện, thời gian được xác định theo dấu Bưu điện), thí sinh phải xác nhận việc học tại trường bằng cách nộp cho trường bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi. Thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi, coi như không có nguyện vọng học và sẽ không được gọi nhập học. Thí sinh cần lưu ý: kể cả thí sinh chỉ trúng tuyển 1 trường cũng phải xác nhận việc nhập học tại trường.

4) Xét tuyển ở các nhóm trường

Năm 2016 có thêm phương thức xét tuyển theo nhóm trường. Hiện nay đã có 2 nhóm trường có đề án: nhóm trường do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì và nhóm trường do Đại học Đà Nẵng chủ trì:

– Thí sinh đăng ký vào nhóm trường chỉ được đăng ký tối đa 4 ngành ở đợt 1 và 6 ngành ở các đợt bổ sung. Nếu đăng ký từ 2 trường trong nhóm trở lên sẽ không được phép đăng ký thêm trường ngoài nhóm;

– Thí sinh đăng ký vào nhóm trường phải điền vào Phiếu ĐKXT của nhóm. Điểm khác biệt của Phiếu ĐKXT vào nhóm trường là:

+ Phải đăng ký tất cả các ngành (của các trường trong nhóm) trong 1 phiếu và xếp thứ tự từ 1 đến tối đa 4 (hoặc 1- tối đa 6 trong các đợt bổ sung). Trong mỗi ngành phải điền mã trường cùng mã ngành (nhóm ngành); Nhóm GX và nhóm Đại học Đà Nẵng quy định: mỗi trường trong nhóm thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 2 ngành (nhóm ngành).

+ Thí sinh nộp ĐKXT và phí dự tuyển bằng đường bưu điện hoặc tại trường cho trường có nguyện vọng 1 (nhóm GX) và gửi bằng đường bưu điện cho Đại học Đà Nẵng (nhóm ĐH Đà Nẵng). Việc đăng ký trực tuyến sẽ theo quy định chung.

Cụ thể, thí sinh cần tìm hiểu phương thức xét tuyển theo nhóm trường (đăng tải trên trang thông tin điện tử của các trường trong nhóm) để có thể tận dụng các ưu điểm của việc xét tuyển theo nhóm trường.

5) Xét tuyển vào các trường quân đội và công an

a) Các trường quân đội và công an đều sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Cũng như những năm trước, các trường này đều yêu cầu sơ tuyển và mỗi ngành có yêu cầu sơ tuyển riêng, do vậy sau khi đạt yêu cầu ở vòng sơ tuyển, thí sinh không được thay đổi ngành cũng như trong mỗi trường chỉ đăng ký được 1 ngành.

b) Một số điểm mới trong xét tuyển vào các ngành công an, quân đội mà thí sính cần lưu ý:

– Năm 2016 chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường Công an đều giảm do vậy nhiều khả năng điểm trúng tuyển vào các trường này sẽ tăng lên, đặc biệt là đối với thí sinh nữ;

– Năm 2016, đối với các trường quân đội có vùng tuyển trong cả nước, Bộ Quốc phòng quy định chỉ tiêu riêng cho thí sinh  miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) và cho thí sinh miền Nam (từ Quảng Trị trở vào).

c) Do năm 2016, đợt 1 thí sinh được quyền đăng ký tối đa 2 trường, do vậy thí sinh có thể đăng ký vào 1 trường quân đội (hoặc công an) và một trường khác.

6) Điều chỉnh  quy định làm tròn điểm thi và điểm xét tuyển

Sự khác nhau về quy định làm tròn điểm thi và điểm xét tuyển được so sánh trong bảng sau:

Năm 2015

Năm 2016

•    Điểm các môn tự luận: tính đến 0,25;

 

 

•    Điểm các môn trắc nghiệm: làm tròn đến 0,25;

•    Điểm môn ngoại ngữ: làm tròn đến 0,25;

•    Điểm xét tuyển: không làm tròn.

•    Điểm các môn tự luận: tính đến 0,25;

Bài có kq 3 lần chấm khác nhau; làm tròn đến 2 chữ số thập phân;

•    Điểm các môn trắc nghiệm: làm tròn đến hai chữ số thập phân;

•    Điểm môn ngoại ngữ: làm tròn đến hai chữ số thập phân;

•    Điểm xét tuyển: làm tròn đến 0,25 (sau khi cộng điểm ưu tiên quy đổi)

7) Điều chỉnh quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

a) Từ năm 2015, Bộ GDĐT đã điều chỉnh quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo hướng mở rộng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng trong việc xét tuyển thẳng. Những thay đổi này tiếp tục được duy trì trong quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2016, cụ thể:

– Ngoài danh mục các ngành đúng, ngành gần ứng với mỗi môn thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia do Bộ GDĐT quy định, các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi HSG quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường;

– Các trường cũng có thể không tuyển thẳng vào một số ngành đúng, ngành gần đã được quy định. Tuy nhiên, các trường phải báo cáo Bộ GDĐT và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

– Căn cứ vào quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, các trường công bố công khai tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ GDĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng;

– Căn cứ vào tình hình cụ thể của công tác tuyển sinh, các trường xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng ngành hoặc chung cho tất cả các ngành, đảm bảo tổng chỉ tiêu không thấp hơn số lượng thí sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2015.

b) Trong năm 2016, có một số điều chỉnh so với năm 2015 liên quan đến tuyển thẳng, cụ thể:

– Thí sinh được phép đăng ký tuyển thẳng vào nhiều nhất 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành (nếu có);

– Thí sinh đăng ký tuyển thẳng tại sở giáo dục và đào tạo từ ngày 20/4 đến hết ngày 20/5

– Các trường đại học công bố danh sách tuyển thẳng trước ngày 05 tháng 8 năm 2016

– Thí sinh cần xác nhận việc học tại trường bằng cách nộp bản chính các chứng chỉ tương ứng với chế độ tuyển thẳng trước ngày 10/8/2016 (tính theo dấu bưu điện) cho trường nhập học.

Như vậy với việc cho phép các trường quy định chỉ tiêu tuyển thẳng, một số ngành có nhiều thí sinh đăng ký tuyển thẳng sẽ phải xét từ trên xuống dưới. Chính vì vậy thí sinh cần có lựa chọn hợp lý giữa 2 trường và 2 ngành trong trường để chọn được trường, ngành theo nguyện vọng. Đồng thời, thí sinh cũng không được quên việc xác nhận nhập học tại trường mình đã được tuyển thẳng.

8) Một số vấn đề khác

a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với hệ cao đẳng là: tốt nghiệp THPT;

b) Đối với các trường xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh, trong trường hợp sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung là ngành), các trường xác định và công bố công khai chỉ tiêu cho từng phương thức tuyển sinh;

c) Những trường sử dụng tổ hợp môn thi mới ngoài các khối thi truyền thống để xét tuyển cho một ngành cần dành ít nhất 50% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo các tổ hợp môn thi tương ứng với các khối thi truyền thống.

III. Các vấn đề thí sinh cần lưu ý khi đăng ký xét tuyển

1) Lựa chọn Trường, Ngành và tổ hợp  môn thi để đăng ký xét tuyển;

a) Để đảm bảo khả năng trúng tuyển cao nhất cần lựa chọn hợp lý 2 trường và 2 ngành trong mỗi trường phù hợp với nguyện vọng và kết quả thi của thí sinh;

b) Do năm 2106 thí sinh không được điều chỉnh thông tin đã đăng ký nên thí sinh phải cân nhắc hết sức cẩn thận khi đăng ký. Cơ sở để xác định nguyện vọng là: kết quả thi, nguyện vọng của bản thân, so sánh phổ điểm năm 2016 và 2015 và điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2015;

c) Theo Quy định của Bộ, trước mỗi đợt xét tuyển các trường phải công bố công khai cách xét giữa các tổ hợp trong mỗi ngành dùng nhiều tổ hợp môn thi để xét tuyển. Thí sinh căn cứ vào thông tin này để chọn tổ hợp môn thi có lợi nhất để đăng ký xét tuyển;

d) Mặc dù cần cân nhắc cẩn thận trước khi đăng ký, tuy nhiên thí sinh không nên chờ đến cuối đợt mới đăng ký vì năm nay thí sinh có thể đăng ký nhiều trường nên thông tin về ĐKXT ở mỗi trường sẽ không có nhiều giá trị để tham khảo như năm 2015. Mặt khác, ĐKXT trực tuyến sẽ kết thúc trước 01 ngày so với quy định.

2) Điền thông tin vào Phiếu ĐKXT, mức nộp phí dự tuyển;

a) Thí sinh cần lưu ý điền đúng và đầy đủ thông tin cá nhân để trường có thể nhận được dữ liệu thi dùng cho xét tuyển một cách chính xác. Khuyến khích thí sinh nộp kèm theo Phiếu ĐKXT, bản sao của Giấy chứng nhận kết quả thi;

b) Thí sinh cần điền chính xác địa chỉ cũng như số điện thoại liên hệ để trường gửi Giấy gọi nhập học cũng như có thể liên hệ trong quá trình xét tuyển;

c) Thí sinh diện “ưu tiên xét tuyển” phải điền thêm thông tin trong mục “Diện ưu tiên xét tuyển” để trường có cơ sở cộng điểm khi xét tuyển;

d) Thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên phải điền thông tin vào các mục tương ứng và nộp cho trường các minh chứng để chứng minh mình được hưởng chế độ ưu tiên;

đ) Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 trường, cần đánh dấu vào mục: “Có đăng ký xét tuyển vào trường khác” và điền mã trường thứ 2 vào mục tương ứng để các trường có căn cứ lọc ảo;

e) Thí sinh cần lưu ý: khi đăng ký xét tuyển vào nhóm trường, thí sinh phải điền thông tin vào Phiếu ĐKXT do nhóm trường quy định. Hiện nay cả hai nhóm trường đều thiết kế Phiếu ĐKXT dựa trên mẫu Phiếu ĐKXT do Bộ Ban hành. Có 2 điểm khác biệt là:

– Số ngành trong mỗi Phiếu ĐKXT được điền tối đa là 4 ở đợt 1 và 6 ở các đợt bổ sung. Nếu thí sinh đăng ký vào nhiều trường trong nhóm (tối đa là 4 trường ở đợt 1 và 6 trường ở các đợt bổ sung) chỉ được dùng 1 phiếu, trong đó mỗi ngành phải điền đồng thời mã trường và mã ngành (nhóm ngành); Nhóm GX và nhóm Đại học Đà Nẵng quy định: mỗi trường trong nhóm thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 2 ngành (nhóm ngành).

– Chỉ khi thí sinh đăng ký thêm vào một trường nằm ngoài nhóm (và như vậy số trường trong nhóm chỉ được đăng ký tối đa 1 trường ở đợt 1 và 2 trường ở các đợt bổ sung) với đánh dấu vào mục: “Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm“.

g) Mức phí dự tuyển được quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Liên Bộ Tài Chính – Giáo dục và Đào tạo là 30.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Như vậy kèm theo mỗi Phiếu ĐKXT, thí sinh phải nộp phí dự tuyển là 30.000 đồng cho trường. Trường hợp thí sinh đăng ký vào nhóm trường, mức Phí dự tuyển phải nộp là:

– Đối với xét tuyển đợt 1: nếu đăng ký 1 trường trong nhóm, nộp 30.000 đồng; từ 2 trường trở lên (từ 2 đến 4 trường và không được đăng ký thêm trường ngoài nhóm) trong nhóm  thí sinh phải nộp phí dự tuyển là 60.000 đồng.

– Đối với xét tuyển đợt bổ sung: nếu đăng ký 1 trường trong nhóm, nộp 30.000 đồng; 2 trường trong nhóm,  thí sinh phải nộp phí dự tuyển là 60.000 đồng; từ 3 trường trở lên (từ 3 đến 6 trường và không được đăng ký thêm trường ngoài nhóm), thí sinh nộp phí dự tuyển là 90.000 đồng.

3) Sửa đổi chế độ ưu tiên và kiểm tra kết quả ĐKXT của mình;

a) Thí sinh có nguyện vọng điều chỉnh chế độ ưu tiên trong tuyển sinh cần thực hiện đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp tại trường (nếu trường có công bố phương thức này). Đăng ký trực tuyến không hỗ trợ chức năng thay đổi chế độ ưu tiên.

b) Khi điều chỉnh chế độ ưu tiên, thí sinh phải điền thông tin vào Phiếu ĐKXT và nộp kèm theo các minh chứng để xác nhận việc được hưởng chế độ ưu tiên. Cụ thể:

– Để điều chỉnh chế độ ưu tiên khu vực cần nộp bản sao học bạ (nếu khu vực ưu tiên được hưởng căn cứ theo nơi học và tốt nghiệp THPT) hoặc bản sao Sổ hộ khẩu (nếu khu vực ưu tiên được hưởng căn cứ theo hộ khẩu thường trú).

– Để điều chỉnh chế độ ưu tiên theo đối tượng cần cung cấp đầy đủ các giấy chứng nhận và giấy khai sinh, cụ thể:

+ Con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh: nộp bản sao giấy khai sinh kèm theo bản sao giấy chứng nhận (liệt sỹ, thương binh, bệnh binh);

+ Con của người hoạt động kháng chiến bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, cần nộp bản sao giấy khai sinh kèm theo bản sao Giấy chứng nhận của Chủ tịch nước tặng huân, huy chương kháng chiến hoặc chiến thắng;

+ Đối với trường hợp được hưởng chế độ ưu tiên theo đối tượng là quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, chỉ cần gửi bản sao Quyết định xuất ngũ (không cần nộp bản sao giấy khai sinh).

c) Sau khi nộp ĐKXT và các trường đã nhập dữ liệu ĐKXT vào hệ thống, thí sinh có thể xem và kiểm tra được nội dung ĐKXT của mình. Để có thể thực hiện điều này, thí sinh sử dụng mã truy cập (đã được cấp khi đăng ký dự thi) cùng với số chứng minh nhân dân để truy cập vào hệ thống. Trường hợp phát hiện các sai sót do trường nhập không chính xác, thí sinh có thể yêu cầu trường phải sửa lại.

Về việc sửa chữa các sai sót đăng ký xét tuyển, thí sinh lưu ý: trường chỉ sửa những nội dung trường nhập sai so với Phiếu ĐKXT của thí sinh. Các lỗi do thí sinh đăng ký sai trường không có trách nhiệm phải sửa (để không vi phạm vào quy định: sau khi nộp ĐKXT, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng).

4) Đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện

a) Chuẩn bị hồ sơ nộp

 Đăng ký xét tuyển

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển (HSXT) đối với mỗi trường bao gồm: 01 Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển và các thông tin trên phiếu (có chữ ký của thí sinh); Thí sinh có yêu cầu điều chỉnh chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên;

Khuyến khích thí sinh nộp thêm: 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển; bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi để tao điều kiện thuận lợi cho trường khi nhập dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh (sử dụng mã vạch trên Giấy chứng nhận kết quả thi).

–  Lệ phí đăng ký xét tuyển (LPXT) nộp cho trường: 30,000đ/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT). Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 vào từ 2 trường trở lên trong  nhóm trường (trong cùng 1 phiếu ĐKXT), mức phí nộp được quy định tại điểm g, mục 2 của phần này.

Xác nhận nguyện vọng học tại trường ĐH, CĐ (đối với thí sinh trúng tuyển)

–   01 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học;

–   Thí sinh thuộc diện “ưu tiên xét tuyển” cần nộp bổ sung: (i) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định; (ii) Bản chính của một trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

b) Lựa chọn dịch vụ

Tùy theo nhu cầu gửi, thí sinh tới các điểm Bưu cục trên toàn quốc chọn một trong hai dịch vụ Chuyển phát nhanh (EMS) hoặc Chuyển bưu phẩm bảo đảm (BPBĐ) do Bưu điện cung cấp.

c) Cung cấp thông tin ĐKXT, nộp Hồ sơ, LPXT cho nhân viên Bưu điện

Thí sinh điền thông tin trên phiếu gửi (Ấn phẩm do Bưu điện cung cấp). Thông tin cung cấp bao gồm:

–   Họ tên – Số báo danh – Địa chỉ của thí sinh (lưu ý: đối với hồ sơ xét tuyển bằng học bạ, thay cho việc điền số báo danh, thí sinh điền “HB” để phân biệt);

–   Số CMND, ngày tháng năm sinh của thí sinh;

–   Số tiền Lệ phí đăng ký xét tuyển;

–   Tên trường, mã trường (nếu có), địa chỉ trường;

–   Đăng ký vào nhóm trường: đúng/sai;

–   Số trường trong nhóm đã đăng ký:

–   Điện thoại liên hệ của thí sinh và của trường (nếu có).

d) Thanh toán cước dịch vụ;

– Cước dịch vụ: 30.000đ/bộ HSXT (đã bao gồm thuế GTGT);

– Thí sinh nhận lại 01 liên phiếu gửi, giấy chứng nhận nộp tiền (nếu nộp kèm LPXT) và hóa đơn BC01 (nếu có yêu cầu).

e) Một số nội dung cần lưu ý

– Dịch vụ được cung cấp tại tất cả các Bưu cục giao dịch (trừ các Điểm Bưu điện văn hóa xã và Đại lý Bưu điện) theo thời gian Quy định của Bộ GDĐT, bắt đầu từ ngày 01/8/2016;

– Thời gian gửi hồ sơ tới trường được tính ngày theo dấu bưu điện;

– Thí sinh không bỏ tiền LPXT vào phong bì chứa HSXT, tiền LPXT được Bưu điện thu riêng;

– Thí sinh lưu lại phiếu gửi để làm cơ sở tra cứu, định vị bưu gửi chứa HSXT và bưu gửi chứa “Kết quả xét tuyển” trên website www.vnpost.vn từ ngày 01/8/2016;

– Thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ các Bưu cục trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 54 54 81.

5)  Đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Để đăng ký xét tuyển trực tuyến, khi đăng ký dự thi, thí sinh cần điền vào Phiếu ĐKDT số điện thoại di động của mình (trường hợp thí sinh sử dụng số điện thoại của người thân thì phải tự đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về tính tin cậy, an toàn và bảo mật thông tin khi thực hiện các giao dịch với hệ thống và thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến) và địa chỉ hộp thư điện tử (Email). Đồng thời thí sinh phải nhớ được mã truy cập vào hệ thống (do đơn vị tiếp nhận ĐKDT cấp sau khi thí sinh nộp Phiếu ĐKDT).

Các bước để đăng ký xét tuyển trực tuyến

Bước 1: Đăng nhập

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp (sau khi đăng ký dự thi) đăng nhập vào Hệ thống như sau:

– Truy cập vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

– Nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Chọn chức năng Đăng ký tuyển sinh

Để thực hiện đăng ký xét tuyển sinh online, thí sinh chọn menu “Đăng ký tuyển sinh”.

Sau khi chọn “Đăng ký tuyển sinh”, trên màn hình hiển thị một số thông tin cá nhân của thí sinh và thông tin đợt tuyển sinh hiện tại:

Trong đợt tuyển sinh 1:

– Nếu chỉ đăng ký vào một nhóm trường, thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 4 trường thành viên, mỗi trường thành viên không quá 2 ngành và tổng số ngành không quá 4.

– Nếu thí sinh đã đăng ký vào 1 trường ngoài nhóm, thí sinh chỉ được đăng ký thêm 01 trường (trong nhóm hoặc ngoài nhóm) mỗi trường không quá 2 ngành.

Trong đợt tuyển sinh bổ sung:

– Nếu chỉ đăng ký vào một nhóm trường, thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 6 trường thành viên, mỗi trường thành viên không quá 2 ngành và tổng số ngành không quá 6.

– Nếu thí sinh có đăng ký vào 1 trường ngoài nhóm, thí sinh có thể đăng ký thêm tối đa là 2 trường (trong nhóm hoặc ngoài nhóm) và mỗi trường không quá 2 ngành.

Bước 3: Thực hiện đăng ký

Thí sinh nhấn nút Đăng ký trên màn hình để bắt đầu thực hiện đăng ký tuyển sinh.

Bước 4: Chọn trường

– Trên màn hình Chọn trường, thí sinh thực hiện tìm kiếm trường muốn đăng ký.

– Sau khi đã tìm kiếm được trường cần đăng ký, thí sinh chọn trường đó và nhấn nút “Tiếp” để chuyển sang bước tiếp theo

Bước 5: Chọn ngành

– Sau khi đã chọn trường, thí sinh thực hiện lựa chọn các ngành mà mình muốn đăng ký.

– Nếu bước 4 thí sinh chọn là nhóm trường thì tại bước 5 này sẽ hiển thị tối đa 4 nguyện vọng để thí sinh lựa chọn (hình ảnh phía trên). Mỗi trường thành viên thí sinh không được đăng ký quá 2 ngành.

– Nếu bước 4 thí sinh chọn là trường ngoài nhóm,  tại bước 5 này sẽ hiển thị tối đa 2 nguyện vọng để thí sinh lựa chọn (hình ảnh dưới đây):

Bước 6: Xác nhận

– Sau khi chọn xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp THIQG <SBD> gửi 8062.

– Thí sinh nhập mã xác thực do hệ thống trả về vào ô bên dưới và nhấn nút “Tiếp” để chuyển sang bước tiếp theo.

Lưu ý:

– Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin SBD và Số điện thoại nhắn tin lấy mã OTP, nếu là cùng của 1 một Thí sinh thì mới hợp lệ và trả về mã OTP, nếu khác, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu Thí sinh kiểm tra lại thông tin của mình.

– Mỗi mã OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút kể từ lúc nhận được.

Bước 7: Kết thúc

Sau khi kết thúc việc đăng ký, trên màn hình sẽ hiển thị nguyện vọng thí sinh đã đăng ký. Để vào màn hình Danh sách nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh nhấn vào nút “Về trang danh sách phiếu đăng ký”.

Bước  8: Xem danh sách nguyện vọng

Trên màn hình đăng ký tuyển sinh hiển thị danh sách các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký và thông tin về trạng thái đăng ký. Nếu trạng thái đăng ký là “đăng ký thành công“, đăng ký của thí sinh đã được đưa vào hệ thống dữ liệu.

Lưu ý:

– Để đảm bảo quyền lợi, giảm rủi ro cho thí sinh. Đăng ký trực tuyến sẽ kết thúc sớm hơn so với các phương thức ĐKXT khác 01 ngày. Nếu sau thời gian kết thúc đăng ký trực tuyến, thí sinh nào chưa đăng ký được cần đăng ký xét tuyển theo đường bưu điện (thời hạn nộp sẽ tính theo dấu bưu điện) hoặc trực tiếp tại trường (nếu trường có sử dụng phương thức tiếp nhận ĐKXT này);

– Theo quy định, đợt 1 thí sinh chỉ được phép đăng ký tối đa 2 trường, các đợt bổ sung được đăng ký tối đa 3 trường. Thí sinh cần tuân thủ nghiêm quy định này, Nếu nộp vào nhiều hơn 2 (hoặc 3 trường ở đợt bổ sung) hệ thống chỉ nhận 2 (hoặc 3 trường) bất kỳ trong số trường thí sinh đăng ký, như vậy thí sinh sẽ mất quyền tự lựa chọn trường. Hơn nữa, có thể mất phí mà không thể đăng ký trực tuyến (do hệ thống rà soát thấy số lượng trường đăng ký đã vượt mức quy định);

– Ngoài các bước chính liệt kê ở trên, sau mỗi bước mà thí sinh có thể mắc lỗi, hệ thống sẽ đưa ra các cảnh báo. Thí sinh cần đọc kỹ các cảnh bảo này và khi đã yên tâm với lựa chọn của mình mới xác nhận để thực hiện bước tiếp theo;

– Vì hệ thống không hỗ trợ nộp phí xét tuyển trực tuyến, khi ĐKXT trực tuyến thí sinh phải căn cứ quy định của trường để nộp phí.

IV. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo

1)  Phổ biến cho thí sinh các quy định về công tác xét tuyển năm 2016;

– Căn cứ vào các nội dung có trong mục II, III của tài liệu này, các sở GDĐT tổ chức tập huấn và cung cấp tài liệu cho các trường (trường THPT, các trung tâm GDTX…) để các trường phổ biến cho thí sinh;

– Đăng tải các văn bản hướng dẫn lên trang thông tin điện tử của sở, của các trường;

– Tập hợp các ý kiến thắc mắc của thí sinh từ các trường để báo cáo Bộ GDĐT (thông qua Cục KTKĐCLGD).

2) Chuyển kịp thời Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

a) Sau khi có kết quả thi, trường đại học chủ trì cụm thi đại học sẽ in, ký Giấy chứng nhận kết quả thi và xếp theo từng điểm tiếp nhận đăng ký dự thi để gửi cho sở sở giáo dục và đào tạo chuyển cho thí sinh.

b) Sở GDĐT thông báo cho học sinh biết: trong khoảng thời gian từ 27/7 đến 30/7 tới các điểm tiếp nhận đăng ký dự thi để nhận Giấy chứng nhận kết quả thi.

c) Để chuyển Giấy chứng nhận kết quả thi cho học sinh, sở giáo dục và đào tạo cần giao nhiệm vụ cho các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên. Vì Giấy chứng nhận kết quả thi có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với học sinh khi đăng ký xét tuyển nên các điểm phát Giấy chứng nhận kết quả thi cần lưu lại bản ký xác nhận của thí sinh đã được nhận Giấy chứng nhận kết quả thi.

3) Hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký tuyển thẳng, Tư vấn cho thí sinh điền đúng thông tin về chế độ ưu tiên

a) Sở GDĐT quán triệt các trường THPT nắm vững quy định về chế độ ưu tiên (tại điều 7 của Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy) và minh chứng cần có để xác nhận chế độ ưu tiên (hướng dẫn ở mục II tài liệu này) để tư vấn cho thí sinh xác định chính xác chế độ ưu tiên;

b) Hướng dẫn cho thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng; tổ chức nhận đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng của thí sinh; chuyển hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và xét tuyển thẳng cho trường đại học đúng quy định.

4) Chỉ đạo các trường phổ thông hỗ trợ cho thí sinh đăng ký trực tuyến tại trường.

 Sở GDĐT chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, sau  khi trả giấy chứng nhận kết quả thi thì tổ chức ít nhất một phòng máy có nối mạng cho thí sinh đăng ký trực tuyến sau khi nhận Giấy chứng nhận kết quả thi. Đồng thời cử giáo viên nắm vững quy định xét tuyển trực phòng máy để hướng dẫn cho thí sinh.

5) Tổng kết, góp ý về công tác tuyển sinh năm 2016, làm cơ sở cho xây dựng phương án tuyển sinh năm 2017 và các năm sau.

Ngay sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2016, Bộ GDĐT sẽ tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh năm 2016 làm cơ sở để đề xuất phương án tuyển sinh năm 2017 và các năm sau.

Các sở GDĐT cần nắm bắt các ý kiến của giáo viên, phụ huynh làm cơ sở để đề xuất với Bộ GDĐT các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương.

V. Nhiệm vụ của các Trường đại học, cao đẳng

1) Cấp và cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi

a) Trường đại học được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi có trách nhiệm:

– In cho mỗi thí sinh 01 Giấy chứng nhận kết quả thi; ký và đóng dấu của trường đồng thời xếp các Giấy chứng nhận kết quả thi theo điểm tiếp nhận đăng ký dự thi;

– Trước ngày 27/7/2016 chuyển toàn bộ Giấy chứng nhận kết quả thi cho sở GDĐT (Lưu ý: tại Tp. Hồ Chí minh, có điểm tiếp nhận ĐKDT của  của thí sinh tự do đặt tại Cơ quan đại diện Bộ GGĐT tại Tp. Hồ Chí Minh).

– Đối với thí sinh mất Giấy chứng nhận kết quả thi, nếu có đơn đề nghị cấp lại, Trường chủ trì cụm thi vào phàn mềm Quản lý thi để in 01 Giấy chứng nhận kết quả thi – cấp lại để cấp cho thí sinh đồng thời lưu ý thí sinh Giấy chứng nhận kết quả thi cũ đã hết hiệu lực, nếu thí sinh có tìm thấy cũng không thể sử dụng.

– Hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh Quốc gia sẽ chuyển cho các trường ĐH, CĐ danh sách thí sinh ĐKXT vào trường mình có Giấy chứng nhận kết quả thi – cấp lại. Trường chỉ được phép nhận Giấy chứng nhận kết quả thi – cấp lại đối với những thí sinh này (không nhận Giấy chứng nhận kết quả thi ban đầu).

2) Xây dựng và thông báo phương án xét tuyển của trường

Các trường cần công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường thông báo phương án xét tuyển, trong đó cần lưu ý:

a) Các trường tổ chức xét tuyển theo đề án tự chủ tuyển sinh thông báo đầy đủ nội dung của đề án đã được Bộ GDĐT xác nhận đã đáp ứng các yêu cầu của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

b) Các trường xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:

– Cung cấp đầy đủ thông tin về các ngành (tên ngành, mã ngành), chỉ tiêu tuyển sinh, các tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển;

– Các tiêu chí bổ sung để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển.

– Phương thức xét tuyển giữa 2 ngành (nhóm ngành) trong Phiếu ĐKXT của thí sinh: các trường có thể chọn các phương thức khác nhau tùy thuộc vào thực tế của trường, ví dụ: i) xét 2 nguyện vọng là bình đẳng (nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được tự động xét nguyện vọng 2 bình đẳng với các thí sinh khác); ii)  thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 sẽ được ưu tiên so với thí sinh đăng ký ngành đó ở nguyện vọng 2 (chẳng hạn phải có kết quả thi cao hơn thí sinh có nguyện vọng 1 là 0,5 điểm); iii) trường sẽ xét hết thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 sau đó còn chỉ tiêu với xét thí sinh đăng ký nguyện vọng 2.

– Phương thức tiếp nhận đăng ĐKXT của thí sinh: ngoài 2 phương thức Bộ quy định trong quy chế (qua đường Bưu điện và trực tuyến), nếu trường có phương thức nhận ĐKXT của thí sinh khác (ví dụ qua email, trực tiếp tại trường) cần công bố công khai. Nếu trường không công bố, thí sinh chỉ ĐKXT theo 2 phương thức quy định trong Quy chế.

– Phương thức nhận Phí ĐKXT khi thí sinh ĐKXT trực tuyến. Lưu ý cần quy định chi tiết để đảm bảo xác định được danh tính thí sinh đã nộp phí.

Lưu ý: đối với xét tuyển trực tuyến, để kiểm soát được số trường thí sinh có thể đăng ký, thí sinh sẽ đăng ký trực tiếp lên hệ thống (không qua trường) và sau đó Hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh Quốc gia sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu của thí sinh đã đăng ký trực tuyến vào trường cho trường mà thí sinh đã đăng ký.

c) Quy dịnh về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng;

d) Các trường có các ngành năng khiếu, cần cung cấp đầy đủ thông tin về môn thi năng khiếu như:

– Phạm vi kiến thức được đưa vào đề thi;

– Thời gian đăng ký dự thi môn năng khiếu kèm theo hướng dẫn đăng ký dự thi môn năng khiếu;

– Thời gian tổ chức thi môn năng khiếu;

Lưu ý: thời gian tổ chức thi môn năng khiếu do trường quyết định và trường có thể tổ chức nhiều hơn một đợt thi, tuy nhiên cần phải có kết quả thi năng khiếu trước mỗi đợt xét tuyển.

3) Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ công tác tuyển sinh

a) Bố trí, phân công cụ thể trách nhiệm cho các cán bộ tuyển sinh của trường;

a) Quán triệt cán bộ trong trường các quy định về tuyển sinh của Bộ GDĐT, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ làm công tác tuyển sinh của trường:

– Các quy định được tóm tắt trong tài liệu này;

– Những điều cán bộ tuyển sinh không được làm, quy định về khen thưởng kỷ luật đối được quy định trong Quy chế tuyển sinh;

– Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký xét tuyển, phần mềm xét tuyển (nếu dùng phần mềm xét tuyển do Bộ cung cấp);

– Quy định về ưu tiên tuyển sinh quy định tại Điều 7 trong Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn tại tài liệu này.

b) Chuẩn bị đường truyền internet đủ mạnh để nối kết máy tính của trường với hệ thống quản lý tuyển sinh của Bộ;

c) Làm việc với Trung tâm Thanh toán Đối soát – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Số điện thoại: 04.37689427 – Số FAX: 04.37689374, email: thuyptt@vnpost.vn để thống nhất cách chuyển phí dự tuyển qua đường bưu điện:

d) Bố trí bộ phận thường trực, thiết lập và công bố đường dây nóng để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh;

4) Tổ chức xét tuyển

a) Trước mỗi đợt xét tuyển, công bố công khai

– Chỉ tiêu của các ngành đối với đợt xét tuyển đó;

– Cách thức xét giữa các tổ hợp môn thi đối với những ngành dùng nhiều tổ hợp môn thi để xét tuyển. Căn cứ vào phổ điểm các môn thi do Bộ GDĐT cung cấp, các trường có thể chọn: điểm xét tuyển các tổ hợp là như nhau hay lệch nhau bao nhiêu điểm hoặc quy định phần trăm chỉ tiêu của ngành cho từng tổ hợp;

– Điểm xét tuyển của trường hoặc từng ngành. Điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

– Các trường có tổ chức sơ tuyển và tổ chức thi môn năng khiếu, cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia sau khi có kết quả:

+ Danh sách các thí sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển (kèm theo số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh);

+ Danh sách thí sinh dự thi (kèm theo số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh) và kết quả thi môn năng khiếu.

b) Trong từng đợt xét tuyển

– Ít nhất mỗi ngày một lần, các trường cập nhật thông tin ĐKXT vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia;

– Các trường căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (kể cả số học sinh dự bị của trường và học sinh các trường Dự bị đại học được phân về trường); căn cứ vào quy định về khung điểm ưu tiên và vùng tuyển; căn cứ vào qui định xét tuyển giữa các nguyện vọng ưu tiên của thí sinh mà trường đã công bố, Ban thư ký trình Hội đồng tuyển sinh trường xem xét quyết định phương án điểm trúng tuyển;

Lưu ý: đối với thí sinh nộp đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện, thời gian nộp sẽ tính theo dấu Bưu điện. Chậm nhất 01 ngày sau khi kết thúc thời hạn nộp ĐKXT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ cung cấp danh sách thí sinh ĐKXT vào trường qua đường Bưu điện.

d) Kết thúc mỗi đợt xét tuyển

– Công bố và gửi lên Hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển (họ và tên thí sinh kèm theo số báo danh và số của Giấy chứng minh nhân dân);

– Tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh đã trúng tuyển và có nguyện vọng học tại trường. Lưu ý:

+  Nếu thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường Bưu điện, thời gian nộp sẽ tính theo dấu Bưu điện. Chậm nhất 01 ngày sau khi kết thúc thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ cung cấp danh sách thí sinh xác nhận việc học tại trường qua đường bưu điện ;

+ Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi, Hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh Quốc gia sẽ gửi về trường danh sách thí sinh trúng tuyển nhưng mất Giấy chứng nhận kết quả thi để trường nhận Giấy chứng nhận kết quả thi cấp lại.

đ) Khi thí sinh đến nhập học

Hội đồng tuyển sinh trường tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp, đặc biệt là giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên của thí sinh. Trường hợp phát hiện các sai sót, phải báo cáo kịp thời cho Hội đồng tuyển sinh để xử lý theo quy định của Quy chế tuyển sinh;

5) Công tác báo cáo trước, trong và sau kỳ tuyển sinh

a) Trước kỳ tuyển sinh, các trường báo cáo phương án xét tuyển về Bộ GDĐT (qua Cục KTKĐCLGD – theo mẫu do Bộ GDĐT quy định) để xây cơ sở dựng dữ liệu cho Hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh Quốc gia;

b) Trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung, các trường báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) các ngành còn chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu của mỗi ngành, điểm xét tuyển của mỗi ngành.

c) Kết thúc kỳ tuyển sinh, các trường báo cáo kết quả tuyển sinh về Bộ GDĐT (qua Cục KTKĐCLGD) trước ngày 15/11/2016 đối với các trường ĐH và trước ngày 30/11/2016 đối với các trường CĐ.
<table;>

Phụ lục 1.

LỊCH TUYỂN SINH

(Ban hành kèm theo Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 15/03/2016, được điều chỉnh bởi Công văn số        /BGDĐT -KTKĐCLGD, ngày 18/7/2016)

TTNội dung công tácĐơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1Nhận đăng ký xét tuyển đợt ICác trường ĐH, CĐCục KTKĐCLGD,

Vụ GDĐH

 

Từ 01/8 đến 12/8/2016
2Các trường ĐH, CĐ sử dụng cơ sở dữ liệu tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển đợt ICác trường ĐH, CĐCục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước ngày 14/8/2016
3Thí sinh trúng tuyển đợt I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập họcCác trường ĐH, CĐCục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước  17h00 ngày 19/8/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)
4Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1Các trường ĐH, CĐCục KTKĐCLGD,

Vụ GDĐH

Từ ngày 21/8/2016

đến hết ngày 31/8/2016

5Các trường ĐH, CĐ sử dụng cơ sở dữ liệu tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1Các trường ĐH, CĐCục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước ngày 04/9/2016
6 Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập họcCác trường ĐH, CĐCục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước  17h00 ngày 09/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)
7Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2Các trường ĐH, CĐCục KTKĐCLGD,

Vụ GDĐH

Từ ngày 11/9/2016

đến hết ngày 21/9/2016

8Các trường ĐH, CĐ sử dụng cơ sở dữ liệu tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2Các trường ĐH, CĐCục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước ngày 23/9/2016
9 Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập họcCác trường ĐH, CĐCục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước  17h00 ngày 28/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)
10Các trường  ĐH, CĐ chủ động công bố lịch xét tuyển tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo (nếu có)Các trường ĐH, CĐCục KTKĐCLGD,

Vụ GDĐH

Kết thúc xét tuyển trước ngày  20/10/2016 đối với  hệ ĐH và 15/11/2016 đối với  hệ CĐ

 

Phụ lục 2: các mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG ĐƠN LẺ

(Kèm theo công văn số: 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/ 3/2016

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đợt xét tuyển: ………….

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Giới tính:…………. …………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………….

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):

 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):

 

Mã ĐKXT:

 

Diện “Ưu tiên xét tuyển”:   Đối tượng:     Loại giải, huy chương:

Môn đoạt giải: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………Số điện thoại:  ………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………

Chế độ ưu tiên:        Khu vực tuyển sinh:       Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia: 

Đăng ký xét tuyển vào:

Mã trườngTên trường: ………………………………………..

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

 1. Nhóm ngành/Ngành: …………………. Mã ngành…………… ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:………………………………….

 1. Nhóm ngành/Ngành: ……………..…. Mã ngành……………. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:………………………………….

Có đăng ký xét tuyển vào trường khác:

 

Mã trườngTên trường: ………………………………………..

……….., ngày     tháng       năm 2016

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM TRƯỜNG GX

Đợt xét tuyển: Đợt 1

Họ và tên thí sinh: …………………………………………Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

 

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):

 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):

 

Mã ĐKXT:

 

Diện “Ưu tiên xét tuyển”:   Đối tượng:        Loại giải (huy chương):

Môn đoạt giải: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  ………………………………..Email:……………………………… ……..

Chế độ ưu tiên (nếu có): Theo khu vực:                    Theo đối tượng:

 

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Thứ tự

ưu tiên

Mã trườngMã ngành/nhóm ngànhTổ hợp 3 môn xét tuyển
Môn 1Môn 2Môn 3
1     
2     
3     
4     

 

Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm GX:

 

Mã trườngTên trường: ………………………………………..

……….., ngày        tháng         năm 2016

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Đợt xét tuyển: Nguyện vọng 1

Họ và tên thí sinh: …………………………………………Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

 

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):

 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):

 

Mã ĐKXT:

 

Diện “Ưu tiên xét tuyển”:   Đối tượng:        Loại giải (huy chương):

Môn đoạt giải: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  ………………………………..Email:……………………………… ……..

Chế độ ưu tiên: Khu vực tuyển sinh: Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

 

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Thứ tự

ưu tiên

Mã trườngNgànhMã ngànhTổ hợp 3 môn xét tuyển
1      
2      
3      
4      

 

Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm:

 

Mã trườngTên trường: ………………………………………..

Đối với thí sinh thi liên thông CĐ, ĐH: Trường tốt nghiệp:  …………………………………….

 

……….., ngày        tháng         năm 2016

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Phụ lục 3: Danh sách các trường tuyển sinh theo nhóm

*Nhóm GX:

 1. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
 2. Trường ĐH Thủy lợi
 3. Trường ĐH Xây dựng
 4. Trường ĐH Giao thông vận tải
 5. Trường ĐH Ngoại thương
 6. Trường ĐH Kinh tế quốc dân
 7. Trưởng ĐH Mỏ-Địa chất
 8. Học viện Ngân hàng
 9. Trường ĐH CN Giao thông vận tải
 10. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
 11. Trường ĐH Thăng Long
 12. Học viện Chính sách và Phát triển

*Nhóm Đại học Đà Nẵng (gồm các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng)

 1. Trường ĐH Bách khoa
 2. Trường ĐH Kinh tế
 3. Trường ĐH Sư phạm
 4. Trường ĐH Ngoại ngữ
 5. Trường CĐ Công nghệ
 6. Trường CĐ Công nghệ Thông tin
 7. Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
 8. Khoa Y Dược
 9. Viện NGhiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

Xem thêm bản đầy đủ: TaiLieu-TapHuan TS

Nguồn: Sở GD&ĐT Hà Nội

Bình luận

Bình luận