Thông báo V/v Tổ chức chương trình ngoại khóa tại Mai Châu

– Thứ 6 (20/10) và thứ 7 (21/10): Nhà trường tổ chức cho học sinh khối 11, 12 đi hoạt động ngoại khóa 2 ngày 1 đêm tại Mai Châu – Hòa Bình và làm công tác từ thiện.

– Học sinh khối 10: Nghỉ học 2 ngày 20/10 và 21/10

– Từ thứ 2 (23/10): Toàn trường hoạt động bình thường theo TKB.

Trân trọng thông báo và kính mời CB – GV – NV nhà trường tham gia hoạt động cùng HS!

Bình luận

Bình luận