Thư mời: Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Lê Văn Thiêm

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THIÊM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ MỜI

Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Lê Văn Thiêm

 

Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Văn Thiêm trân trọng kính mời:

Đại diện cựu học sinh

tới dự lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường

Thời gian:  07h00 ngày 19/11/2017

Địa điểm: Trường THPT Lê Văn Thiêm – số 44 Phố Ô Cách – phường Đức Giang – quận Long Biên – Hà Nội

Điện thoại văn phòng: 04.3652 6110 – DĐ: 0932.255.155 (thầy Nguyễn Công Sở)

Email: c3levanthiem@hanoiedu.vn

Website: http://thptlevanthiem.edu.vn

“Thông báo này thay cho giấy mời”

 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Công Sở

Bình luận

Bình luận