10 Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 – Bài: Từ ghép và từ láy – Mai Thị Việt mới nhất

I. Nhận xét:

Tôi nghe truyện cổ thầm thì

Lời ông cha dạy cũng vì đời sau.

Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể

Núi dựng cheo leo, hồ lặng im

Lá rừng với gió ngân se sẽ

Hoạ tiếng lòng ta với tiếng chim.

II.Ghi nhớ:

Có hai cách chính để tạo từ phức là:

1. Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ ghép.

M. Tình thương, thương mến,

2.Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần)giống nhau. Đó là các từ láy.

M. Săn sóc,khéo léo,luôn luôn,

III. Luyện tập:

 

ppt
12 trang
Người đăng
huybui42
Ngày đăng
20/01/2022
Lượt xem
283Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 – Bài: Từ ghép và từ láy – Mai Thị Việt”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4D 
NGƯỜI THỰC HIỆN : MAI THỊ VIỆT 
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010 
Luyện từ và câu 
Từ ghép và từ láy 
1. Nh ận xét : 
Tôi nghe truyện cổ thầm thì 
Lời ông cha dạy cũng vì đời sau 
L âm Thị Mỹ Dạ 
truyện cổ 
thầm thì 
Từ láy 
Từ ghép 
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010 
Luyện từ và câu 
Từ ghép và từ láy 
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010 
Luyện từ và câu 
Từ ghép và từ láy 
1- nhận xét 
Tôi nghe truyện cổ thầm thì 
L ời ông cha dạy cũng vì đời sau . 
 Từ ghép 
 Từ láy 
truyện cổ 
thầm thì 
ông cha 
thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010 
Từ ghép và từ láy 
1. Nhận xét: 
Tôi nghe truyện cổ thầm thì 
Lời ông cha dạy cũng vì đời sau. 
Hoạ tiếng lòng ta với tiếng chim. 
Hoàng Trung Thông 
Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể 
Núi dựng cheo leo, hồ lặng im 
Lá rừng với gió ngân se sẽ 
Luy ện từ và câu 
T ừ ghép Từ láy 
truy ện cổ 
ông cha 
thầm thì 
l ặng im 
ch ầm chậm 
cheo leo 
se s ẽ 
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010 
Từ ghép và từ láy 
Luyện từ và câu 
I. Nhận xét: 
Tôi nghe truyện cổ thầm thì 
Lời ông cha dạy cũng vì đời sau. 
Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể 
Núi dựng cheo leo , hồ lặng im 
Lá rừng với gió ngân se sẽ 
Hoạ tiếng lòng ta với tiếng chim. 
M. Tình thương, thương mến,  
1. Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ ghép. 
2.Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần)giống nhau. Đó là các từ láy. 
M. Săn sóc,khéo léo,luôn luôn,  
II.Ghi nhớ: 
Có hai cách chính để tạo từ phức là: 
III. Luyện tập: 
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010 
Luyện từ và câu 
Từ ghép và từ láy 
ghi nh ớ 
X ếp những từ phức được in nghiêng trong các câu dưới đây thành hai loại: 
T ừ ghép và từ láy. Biết rằng những tiếng in đậm là tiếng có nghĩa: 
b) D áng tre vươn , 
d ẻo dai , 
T Ứ GHÉP 
 TỪ LÁY 
Đoạn a 
Đoạn b 
a)Nh ân dân 
công ơn Chử Đồng Tử, lập 
đền thờ 
ở nhiều nơi bên sông Hồng. 
Cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng 
bờ bãi 
sông Hồng lại 
nô nức 
l àm lễ, 
m ở hội để 
tưởng nhớ 
ông. 
nhũn nhặn . 
R ồi tre lớn lên, 
cứng cáp, 
v ững chắc . 
Tre tr ông , 
thanh cao , 
gi ản dị, chí khí như người . 
m ộc mạc 
m àu tre tươi 
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010 
Luyện từ và câu 
2.Viết các từ ghép và từ láy chứa từng tiếng sau đây 
Từ ghép 
từ láy 
Ngay 
Thẳng 
Thật 
Từ ghép và từ láy 
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010 
Từ ghép và từ láy 
Luyện từ và câu 
I. Nhận xét: 
Tôi nghe truyện cổ thầm thì 
Lời ông cha dạy cũng vì đời sau. 
Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể 
Núi dựng cheo leo , hồ lặng im 
Lá rừng với gió ngân se sẽ 
Hoạ tiếng lòng ta với tiếng chim. 
II. Ghi nhớ 
Có hai cách chính để tạo từ phức là: 
1. Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ ghép . 
M : Tình thương, thương mến 
2. Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần ( hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau. Đó là từ láy. 
M : Săn sóc, khéo léo,luôn luôn 
Trò chơi 
Nhìn nhanh nói đúng 
Thẳng thắn 
Ruộng đồng 
Lao xao 
Thẳng tắp 
Xe đạp 
Xanh xanh 
Từ láy 
Từ ghép 
Kính chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ! 
Bài học đến đây đã kết thúc. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_tu_ghep_va_tu_lay_mai_th.ppt