10 Bài giảng Toán Lớp 4 – Bài: Dấu hiệu chia hết cho 2 – Năm học 2011-2012 – Nguyễn Thị Bình mới nhất

b)Dấu hiệu chia hết cho 2:

 Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

*Chú ý:Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì không chia hết cho 2.

c)Số chẵn, số lẻ.

-Số chia hết cho 2 là số chẵn.

 Chẳng hạn :0, 2, 4, 6, 8 ., 156, 158, 160, là các số chẵn.

-Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

 Chẳng hạn : 1, 3, 5, 7, , 567, 569, 571,

 .là các số lẻ.

 

ppt
8 trang
Người đăng
lilyphan99
Ngày đăng
22/01/2022
Lượt xem
22Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Bài giảng Toán Lớp 4 – Bài: Dấu hiệu chia hết cho 2 – Năm học 2011-2012 – Nguyễn Thị Bình”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUí THẦY Cễ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4D 
PHềNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN 
TRƯờNG TIểU HọC SƠN TÂY 
Thứ tư, ngày 21 tháng 12 n ăm 2011 
Ng ười thực hiện : Nguyờ̃n Thị Bình 
Dấu hiệu chia hết cho 2 
Ví dụ 
 10 : 2 = 5 
 32 : 2 = 16 
 14 : 2 = 7 
 36 : 2 = 18 
 28 : 2 = 14 
11 : 2 = 5 (dư 1) 
32 : 2 = 16 (dư 1) 
15 : 2 = 7 ( dư 1) 
37 : 2 = 18 (dư 1) 
29 : 2 = 14 ( dư 1) 
b)Dấu hiệu chia hết cho 2: 
 Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. 
*Chú ý : Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì không chia hết cho 2. 
c)Số chẵn, số lẻ. 
-Số chia hết cho 2 là số chẵn. 
 Chẳng hạn :0, 2, 4, 6, 8., 156, 158, 160, là các số chẵn. 
-Số không chia hết cho 2 là số lẻ. 
 Chẳng hạn : 1, 3, 5, 7, , 567, 569, 571, 
 ..là các số lẻ. 
Thực hành 
Bài 1 : Trong các số 35, 89, 98, 1000, 744, 867, 7536, 84683, 5782, 8401. 
Số nào chia hết cho 2? 
98, 1000, 744, 7536, 5782 
 b) Số nào không chia hết cho 2? 
- 35, 89, 867, 84683, 8401 
Bài 2 
Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2? 
26 , 30, 58, 98 
b) Viết hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chia hết cho 2? 
333 , 999 
Củng cố dặn dò: 
-Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2. 
-Chuẩn bị cho bài sau: Dấu hiệu chia hết cho 5 
bài học đến đây là kết thúc, 
chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_dau_hieu_chia_het_cho_2_nam_hoc_201.ppt