10 Bài giảng Toán Lớp 4 – Tiết 50: Tính chất giao hoán của phép nhân – Chu Thị Phấn mới nhất

b, Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:

Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn luôn

bằng nhau

Ta viết:

a x b b x a

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

 

ppt
9 trang
Người đăng
lilyphan99
Ngày đăng
22/01/2022
Lượt xem
26Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Bài giảng Toán Lớp 4 – Tiết 50: Tính chất giao hoán của phép nhân – Chu Thị Phấn”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Người thực hiện : Chu Thị Phấn 
 Chào mừng các thầy cô . 
Đến dự giờ thăm lớp 4A 
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 
Toán 
Kiểm tra bài cũ 
142303 x 2 158126 x 5 
Đ ặt tính rồi tính 
142303 
X 
2 
6 
0 
6 
4 
8 
2 
158126 
X 
5 
0 
3 
6 
0 
9 
7 
 a, Tớnh và so sỏnh giỏ trị của hai biểu thức 
 7 x 5 và 5 x 7 
Ta cú : 
 7 x 5 = 35 
5 x 7 = 35 
 Vậy : 7 x 5 = 5 x 7 
Tieỏt 50: Tớnh chaỏt giao hoaựn cuỷa pheựp nhaõn 
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 
Toán 
b, Tính rồi so sánh gi á trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau : 
 a 
 b 
 a x b 
 b x a 
 4 
 8 
 6 
 7 
 5 
 4 
4 x 8 = 32 
8 x 4 = 32 
6 x 7 = 42 
 7 x 6 = 42 
5 x 4 = 20 
 4 x 5 = 20 
 Ta thấy gi á trị của a x b và của b x a luôn luôn 
Ta viết : 
 a x b b x a 
 = 
Khi đ ổi chỗ các thừa số trong một tích th ì tích không thay đ ổi .  
bằng nhau . 
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 
Toán 
Tiết 50: Tính chất giao hoán của phép nhân 
Vi ết số thớch hợp vào ụ trống : 
a,125 x 6 = x 125 
6 
b, 364 x 9 = x 364 
9 
c,34 x (4 + 5 ) = 9 x 
34 
d ,(12 - 5) x 8 = x 7 
8 
2-Tính: 
Ví dụ : 
9 x 2326 
===== = 2326 x 9 
== = 20930 
a, 1357 x 5 
= = 6785 
7 x 853 = 
 = 853 x 7 
= = 5971 
b, 40263 x 7 
= 281841 
5 x 1326 
= 1326 x 5 
= 6630 
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán   Tiết 50: Tính chất giao hoán của phép nhân   Khi đ ổi chỗ các thừa số trong một tích th ì tích không thay đ ổi  a x b = b x a 
. 
Xin chân thành cảm ơn 
các thầy cô giáo và các em 
3964 x 6 
(3+2) x 10287 
(2100 +45) x 4 
10287 x 5 
4 x 2145 
(4+2) x (3000 + 964) 
 3.Tỡm hai biểu thức cú giỏ trị bằng nhau 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tiet_50_tinh_chat_giao_hoan_cua_phep_nh.ppt