10 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ II môn Tiếng Việt Lớp 4 (Phần viết) mới nhất

A. CHÍNH TẢ: (Nghe-Viết) “Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất” Gồm đầu bài và đoạn: “Những thủy thủ còn lại vùng đất mới” (Sách GK Tiếng Việt lớp 4 – tập 2 – trang 114)

B. TẬP LÀM VĂN:

Đề : Viết bài văn (từ 15 đến 20 dòng) tả một con vật nuôi mà em yêu thích.

Bài làm:

 

doc
2 trang
Người đăng
huybui42
Ngày đăng
22/01/2022
Lượt xem
32Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ II môn Tiếng Việt Lớp 4 (Phần viết)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học sinh:..
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ 2
Lớp:..
NĂM HỌC 2009 – 2010
Trường:.
MÔN: TIẾNG VIỆT (VIẾT) LỚP 4
%
Ngày kiểm tra:././.
Số phách: 
 Học sinh dân tộc Số phách:
 Điểm toàn bài:
Điểm Chính tả
Điểm tập Làm văn
Nhận xét của GV:
Chính tả:..
..
Tập làm văn:
..
A. CHÍNH TẢ: (Nghe-Viết) “Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất” Gồm đầu bài và đoạn: “Những thủy thủ còn lạivùng đất mới” (Sách GK Tiếng Việt lớp 4 - tập 2 - trang 114)
B. TẬP LÀM VĂN:
Đề : Viết bài văn (từ 15 đến 20 dòng) tả một con vật nuôi mà em yêu thích.
Bài làm:
_______________________________________________________________________________Hết. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_cuoi_hoc_ky_ii_mon_tieng_viet_lop_4_p.doc