10 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ II môn Toán Lớp 3 mới nhất

PHẦN 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy :

A. Cạnh nhân với cạnh.

B. Chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.

C. Chiều dài nhân với chiều rộng.

Câu 2: Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn

A. 12395; 12935; 13529 B. 35128; 65278; 27865 C. 42750; 36540; 36450

Câu 3: Những tháng nào sau đây có 30 ngày:

A. Các tháng: 2, 4, 6, 8 B. Các tháng: 3, 4, 6, 11 C. Các tháng: 4, 6, 9, 11

Câu 4: 4km12m =?

A. 412m B. 4012m C. 4120m

 

doc
2 trang
Người đăng
huybui42
Ngày đăng
22/01/2022
Lượt xem
27Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ II môn Toán Lớp 3”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học sinh:
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ 2
Lớp:....
NĂM HỌC 2009 – 2010
Trường:.
MÔN: TOÁN
Ngày kiểm tra:..././
LỚP 3
Nhận xét của GV: 
Điểm toàn bài:
PHẦN 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy: 
A. Cạnh nhân với cạnh.	
B. Chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.	
C.. Chiều dài nhân với chiều rộng.
Câu 2: Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
A. 12395; 12935; 13529	B. 35128; 65278; 27865	C. 42750; 36540; 36450
Câu 3: Những tháng nào sau đây có 30 ngày: 
A. Các tháng: 2, 4, 6, 8	B. Các tháng: 3, 4, 6, 11	C. Các tháng: 4, 6, 9, 11
Câu 4: 4km12m =? 
A. 412m	B. 4012m	C. 4120m
PHẦN 2: 
Câu 1: Đặt tính rồi tính: 
62487 + 16705
43710 - 23562
3256 x 6
8795 : 6
Câu 2: Tìm x: x x 7 = 7392 ; 26584 – x = 1248
Câu 3. Tính: (18379 – 18369) x 9 ; 3485 + 9423 : 3 
PHẦN 3:
Bài 1: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 32m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật đó.
Bài giải:
Bài 2: Khi thực hiện phép chia 3265 : 3, ta phải bớt ở số bị chia bao nhiêu đơn vị để phép chia trở thành phép chia hết.
__________________________________________________________________________________________Hết.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_cuoi_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_3.doc