10 Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán Lớp 2 (Có đáp án) mới nhất

Câu 1: Số gồm có ba trăm năm chục bốn đơn vị là:

A. 345 B.435 C.354 D. 534

Câu 2: 1 ngày 6 giờ = .giờ

A. 30 B.16 C.18 D. 26

Câu 3: Số liền sau của 479 là:

A. 478 B. 480 C.489 D. 579

Câu 4: Kết quả của phép cộng: 45 + 28 là:

A. 63 B.613 C.325 D.73

 

doc
2 trang
Người đăng
lilyphan99
Ngày đăng
22/01/2022
Lượt xem
29Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán Lớp 2 (Có đáp án)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Gia Sinh Đề Kiểm tra cuối học kì II
 Môn : Toán .Lớp 2.
 Thời gian làm bài: 40 phút.
Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm).
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số gồm có ba trăm năm chục bốn đơn vị là:
A. 345	B.435	C.354	D. 534
Câu 2: 1 ngày 6 giờ = ...............giờ
A. 30 	B.16	C.18 	D. 26
Câu 3: Số liền sau của 479 là:
A. 478	B. 480	C.489	D. 579
Câu 4: Kết quả của phép cộng: 45 + 28 là:
A. 63	B.613	C.325	D.73
Câu 5: Trong các số 468; 864; 846; 648 số lớn nhất là:
A. 468	B.864	C.846	D. 648
Câu 6: Tam giác ABC có các cạnh lần lượt là: 23 mm; 25 mm; 18 mm.Chu vi tam giác là:
A.66	mm	 B.56mm	C. 66cm	D. 66 m
Phần II: Tự luận.( 7 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính.
432 + 440	752 + 124	486 – 245	585 – 414
Câu 2: Tìm x
x – 124 =53 375 – x = 103	x + 413 = 526 321 + x = 548
Câu 3: Trường Tiểu học Trần Phú góp được 576 ki lô gam giấy vụn, trường Tiểu học Đông Sơn góp được ít hơn 123 ki lô gam giấy vụn. Hỏi trường Tiểu học Đông Sơn góp được bao nhiêu ki lô gam giấy vụn?
Câu 4: Vẽ hai đoạn thẳng để chia mặt đồng hồ thành 3 phần mà tổng các số trong mỗi phần đều bằng nhau. 
11
8
7
10
9
6
5
4
3
2
1
12
Hướng dẫn Chấm toán 2
Phần I: ( 3 đ) Học sinh khoanh đúng mỗi ý cho 0.5 đ
Phần II: ( 7 đ)
Câu 1: ( 2 đ)
Mỗi ý đúng cho 0.5 đ
Câu 2: ( 2 đ)
Mỗi ý đúng cho 0.5 đ
Câu 3: 2 đ
Câu 4: 1 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_2_co_dap_an.doc