10 Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán Lớp 3 – Năm học 2010-2011 – Trường TH Gia Sinh mới nhất

Câu 5 (1đ) Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 14cm, chiều rộng 5 cm. Diện tích của miếng bìa đó là :

 A . 60cm2 B. 70cm2 C. 80cm2

Câu 6 (2đ) Có 45 học sinh xếp thành 9 hàng đều nhau. Hỏi có 85 học sinh thì xếp được bao nhiêu hàng như thế ?

Giải :

Câu 7 (1đ) Tâm cho Đào 5 cái kẹo, Đào cho Mai 3 cái kẹo, như vậy mỗi người có 9 cái kẹo. Hỏi trước khi cho mỗi người có bao nhiêu cái kẹo ?

Giải :

 

doc
2 trang
Người đăng
lilyphan99
Ngày đăng
22/01/2022
Lượt xem
22Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán Lớp 3 – Năm học 2010-2011 – Trường TH Gia Sinh”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Họ và tên HS:
.............................................
KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC : 2010 - 2011
MÔN TOÁN LỚP BA
Thời gian làm bài : 40 phút
Điểm:
 Lớp 3....... 
 Trường TH Gia Sinh
Chữ kí GV:
Câu 1 (1đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a/ 3897, 3898, ................, ................., ................, ................
b/ 24686, 24687, ..............., ................, ................., ................
Câu 2 (1,5đ) Điền dấu , =
a/ 8357 ... 8257 ; b/ 36488 ... 36478 ; c/ 8700 – 700 ... 8000
Câu 3 (2đ) Đặt tính rồi tính : 
a/ 2634 + 4848 b/ 92896 – 65748 c/ 21526 x 3 d/ 25295 : 4
................................... ................................. ................................. ................................
................................... ................................. ................................. ................................
................................... ................................. ................................. ................................
11
8
7
10
9
6
5
4
3
2
1
12
Câu 4 (1,5đ) Các đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ : 
11
8
7
10
9
6
5
4
3
2
1
12
11
8
7
10
9
6
5
4
3
2
1
12
  .. 
Câu 5 (1đ) Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 14cm, chiều rộng 5 cm. Diện tích của miếng bìa đó là : 
 A . 60cm2 B. 70cm2 C. 80cm2
Câu 6 (2đ) Có 45 học sinh xếp thành 9 hàng đều nhau. Hỏi có 85 học sinh thì xếp được bao nhiêu hàng như thế ? 
Giải :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 7 (1đ) Tâm cho Đào 5 cái kẹo, Đào cho Mai 3 cái kẹo, như vậy mỗi người có 9 cái kẹo. Hỏi trước khi cho mỗi người có bao nhiêu cái kẹo ?
Giải :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_3_nam_hoc_2010_2011.doc