10 Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Toán Lớp 1 – Năm học 2010-2011 – Trường TH Gia Sinh (Có đáp án) mới nhất

Bài 1: (2đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Số 45 đọc là:

 A. Bốn năm B. Bốn mươi lăm C. Bốn mươi năm

b) Trong các số 30, 49, 80, 58 số lớn nhất là số:

 A. 49 B. 30 C. 58 D. 80

c) Số liền trước số 69 là số:

 A. 70 B. 67 C. 68 D.71

 

doc
3 trang
Người đăng
lilyphan99
Ngày đăng
22/01/2022
Lượt xem
21Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Toán Lớp 1 – Năm học 2010-2011 – Trường TH Gia Sinh (Có đáp án)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH GIA SINH
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2010 - 2011
MÔN: TOÁN LỚP MỘT
Thời gian làm bài: 40 phút
Bài 1: (2đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a) Số 45 đọc là:
	A. Bốn năm	B. Bốn mươi lăm	C. Bốn mươi năm 
b) Trong các số 30, 49, 80, 58 số lớn nhất là số:
	A. 49	B. 30	C. 58	D. 80
c) Số liền trước số 69 là số:
	A. 70	B. 67	C. 68	D.71
d) Số liền sau số 99 là số:
	A. 100	B. 97	C. 98	D. 89
Bài 2: (2đ)Đặt tính rồi tính:
	90 – 40	52 + 33	60 + 6	66 - 6
Bài 3: (2đ)
a) Viết các số 45, 37, 60, 73, 100 theo thứ tự từ bé đến lớn:
..................................................................................................................................
b) Viết các số có một chữ số:..
 Viết số lớn nhất có hai chữ số:..
Bài 4: (2đ)Điền dấu: , =
20 + 21 40 	15 + 24 60 - 20
32 + 2 34 	47 – 30 5 + 5
Bài 5: (1đ)Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Đồng hồ chỉ .................. giờ
Hình bên có:
....................... hình tam giác
........................ hình vuông
Bài 6: (1đ) Một sợi dây dài 57cm, người ta cắt đi 12cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăngtimét?
Bài giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DÂN CHẤM TOÁN 1
Bài 1:( 2 đ) Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm( Khoanh vào các ý Câu a: B, câu b: D, câu c: C, câu d: A.
Bài 2: ( 2 đ) Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm.
Bài 3: ( 2 đ) đúng ý a cho 1đ; đúng ý b cho 1đ.
Bài 4: ( 2 đ) Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm.
Bài 5: ( 1 đ) Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm.
Bài 6: 1 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ky_cuoi_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_1_nam_hoc_20.doc