10 Giáo án môn Kỹ thuật Lớp 4 (Bản 2 cột chuẩn kiến thức) mới nhất

I.MỤC TIÊU:

 -Hs biết cách vạch dấu trên vải và cắt theo đường vạch dấu.

 – Vạch được đường dài trên vải và cắt được vải theo đường vạch dấu theo đúng qui định, đúng kỹ thuật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

– Mẫu một mảnh vải đã vạch dấu đường thẳng , đường cong.

– Vật liệu và dụng cụ cần thiết:

• 1 mảnh vải 20 x 30 cm

• kéo cắt vải, phấn vạch trên vải, thước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1.Ổn định tổ chức (1’)

2.Kiểm tra bài cũ (5’)

Gọi 2 hs làm thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ.

3.Bài mới

 

doc
83 trang
Người đăng
huybui42
Ngày đăng
22/01/2022
Lượt xem
50Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án môn Kỹ thuật Lớp 4 (Bản 2 cột chuẩn kiến thức)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày tháng năm
Chương 1: KĨ THUẬT CẮT, KHÂU, THÊU
 Bài 1: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (tiết 1)
I.MỤC TIÊU
- Học sinh biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu.
- Giáo dục ý thức an toàn lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
 Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu như vải, kim, chỉ, kéo, khung thêu, phấn may.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức : Hs hát (1’)
2.Kiểm tra bài cũ :(5’)
- KT đồ dùng học tập. 
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Giới thiệu bài(1’): SGV
Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về vật liệu khâu, thêu.
* Mục tiêu: HS nhận biết những vật liệu nào thường dùng trong khâu, thêu.
 * Cách tiến hành :
 Gv giới thiệu một số loại vải, chỉ(xem thêm sách hdgv/15)
 *Kết luận: nội dung trong SGK.
Hoạt động 2 : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo
 * Mục tiêu : Hs nhận biiết đặc điẻm và cách sử dụng kéo.
 * Cách tiến hành:
 - GV giới thiệu một số loại kéo.
 - Xem thêm shdgv/16
 * Kết luận: Mục 1 phần ghi nhớ SGK/18.
Hoạt động 3:GV hướng dẫn quan sát, nhận xét một số vật liệu và dụng cụ khác.
 * Mục tiêu: Hs nhận biết một số vật liệu và dụng cụ cắt may khác như thước may, thước dây, khung thêu, khuy cài, khuy bấm, phấn may.
 * Cánh thức tiến hành :
 - GV giới thiệu vật liệu , nói công cụ của nó.
 - Xem Shdgv/16
 * Kết luận: như SGV/16 
Nghe GV giới thiệu
Hs lắng nghe
Hs nhắc lại
Hs lắng nghe rồi thực hành
Hs đọc mục 1 SGK/18
Nghe và quan sát các dụng cụ cắt may
Nhắc lại
IV Nhận xét: 
 - Củng cố dặn dò (3’)
 - Cô vừa dạy bài gì?
 - Nhắc lại một số vật liệu và dụng cụ cắt may mà em biết.
 - GV nhận xét tiết học.
 - Dặn hs chi tiết sau: 
 vải trắng 15cm x 20cm.
 phấn vạch dấu, kéo, thước dẹt
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Ngày tháng năm
Bài 1: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (tiết 2)
I.MỤC TIÊU :
- Hs biết đặc điểm và cách sử dụng kim.
- Biết cách thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ (gút chỉ).
- Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Kim, chỉ khâu.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Ổn định tổ chức:(1’)
2. KTBC : (5’)
Em hãy nêu một số vật liệu cắt may mà em biết?
Em hãy nêu một số dụng cụ cắt may mà em biết?
GV nhận xét và ghi điểm cho hs.
 Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
-Giới thiệu bài : như tiết 1
Hoạt động 1:GV hướng dẫn hs tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim.
 * Mục tiêu :biết được đặc điểm và cách sử dụng kim khâu.
 * Cách tiến hành: như sách hdgv/16,17
Hoạt động 2 : Hs thực hành xâu chỉ vào kim, vê nút chỉ.
 * Mục tiêu : thực hành nhanh, đúng kỹ thuật.
 * Cách tiến hành : theo nhóm 2
Hs lắng nghe
Hs trả lời và thực hành
Hs thực hành
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố, dặn dò.
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau:
- vải trắng 20cm x 30 cm
 - kéo cắt vải
 - phấn may 
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Ngày tháng năm	
Bài 2: CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU
I.MỤC TIÊU:
 -Hs biết cách vạch dấu trên vải và cắt theo đường vạch dấu.
 - Vạch được đường dài trên vải và cắt được vải theo đường vạch dấu theo đúng qui định, đúng kỹ thuật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
Mẫu một mảnh vải đã vạch dấu đường thẳng , đường cong.
Vật liệu và dụng cụ cần thiết:
1 mảnh vải 20 x 30 cm
kéo cắt vải, phấn vạch trên vải, thước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (5’)
Gọi 2 hs làm thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ.
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Giới thiệu và ghi bài lên bảng
Hoạt động 1: làm vệc cả lớp
 * Mục tiêu : Hs quan sát và nhận xét mẫu .
 * Cách thức tiến hành:
 Gv giới thiệu mẫu và hướng dẫn cho hs quan sát .
Nêu tác dụng của vạch dấu trên vải và cắt theo vạch dấu?
* Kết luận: Cắt vải theo vạch dấu được thực hiện theo 2 bước: Vạch dấu trên vải và cắt theo đường vạch dấu.
Hoạt động2: Làm việc cả lớp
 *Mục tiêu: Hướng dẫn thao tác.
 *Cách tiến hành:
 - vạch dấu trên vải
 - Gv đính vải lên bảng yêu cầu hs lên vạch dấu.
 - Cắt vải theo đường vạch dấu.
 Hướng dẫn hs quan sát hình 2a, 2b sgk/10
 Gv nhận xét.
 *Kết luận:
Hoạt động 3: làm việc cá nhân.
 *Mục tiêu: Thực hành vạch dấu và cắt theo vạch dấu.
 *Cách tiến hành:
 - Mỗi hs vạch 2 đường dấu thẳng và 2 đường vạch dấu cong.
 *Kết luận: Vạch thành thạo và cắt chuẩn
Nghe và ghi bài
hs quan sát
hs trả lời
Hs quan sát hình 1a, 1b sgk/9
Hs thực hiện các thao tác vạch dấu
Hs quan sát và nêu cách cắt.
Hs bắt đầu thực hiện.
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố, dặn dò.
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau: Đọc trước bài mới và chuẩn bị vật liệu như sgk/11
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
 Ngày tháng năm 
Bài 3: KHÂU THƯỜNG (tiết 1)
I.MỤC TIÊU:
 - Biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu và đặc điểm mũi khâu, đường khâu thường.
 -Biết cách khâu.
 - Rèn luyện tính kiên trì, sự khéo léo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
Một mảnh vải sợi bông có kích thước 10 x 15 cm .
Kim khâu, chỉ khâu.
Bút chì, thước kẻ, kéo.
Một tờ giấy kẻ ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ổn định tổ chức (1’)
Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra ghi nhớ mục 1 sgk.
Kiểm tra đồ dùng
Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* Giới thiệu bài và ghi bài
Hoạt động 1: làm việc cả lớp
 *Mục tiêu: Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu .
 *Cách tiến hành:
 - Gv hướng dẫn mẫu khâu thường.
 *Kết luận:như mục 1 của phần ghi nhớ
Hoạt động 2:
 *Mục tiêu: Thao tác kỹ thuật
 *Cách tiến hành:
 - Hướng dẫn hs quan sát hình 1 sgk để nêu cách cầm kim, cầm vải.
 - Hướng dẫn hs quan sát hình 2a, 2b để thực hiện thao tác lên, xuống kim.
 *Kết luận: như mục 1 phần ghi nhớ.
 Đọc lại phần ghi nhớ mục 1 trong sgk.
Nhắc lại
Hs quan sát hình 3a, 3b sgk
Hs đọc
Hs quan sát hình 1/sgk
Hs quan sát hình 2a, 2b sgk và lên thao tác.
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố: nêu lại phần ghi nhớ.
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau:như bài trước.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Ngày tháng năm
Bài 3: KHÂU THƯỜNG (tiết 2)
I.MỤC TIÊU:
 - Biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim , xuống kim, và đặc điểm của nó.
 - Biết cách khâu.
 - Rèn luyện tính kiên trì và sự khéo léo .
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
 Như tiết trước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra ghi nhớ mục 1 sgk
Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Giới thiệu và ghi đề bài
Hoạt động 1: làm việc cá nhân
 *Mục tiêu: Thực hành khâu thường.
 *Cách tiến hành:
 - Hs nhắc lại kỹ thuật khâu thường ( ghi nhớ mục 1)
 - Sử dụng tranh qui trình để hs thao tác.
 - Nêu cách kết thúc đường khâu?
 - Gv nêu thời gian và yêu cầu thực hành.
*Kết luận:
Hoạt động 2: Đánh giá kết quả của hs
 - Hs trưng bày sản phẩm thực hành.
 - Nêu các tiêu chuẩn đánh giá:
 * Đường vạch dấu thẳng và cách đều .
 * Các mũi khâu tương đối đều.
 * Hoàn thành đúng qui định .
 Nhắc lại
Hs trả lời
Hs thao tác khâu
Hs nêu
Hs thực hành khâu
hs trưng bày
hs tự đánh giá lẫn nhau
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố, dặn dò.
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau:
Đọc trước bài 4 và chuẩn bị vật liệu dụng cụ theo sgk.
Tuyên dương.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Ngày tháng năm
Bài 4 KHÂU GHÉP HAI MẢNH VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (tiết1)
I.MỤC TIÊU:
- Biết cách khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường .
- Khâu ghép được hai mảnh vải bằng mũi khâu thường.
- Có ý thức rèn luyện kỹ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
GV: - Mẫu đường khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường .
 - Một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mảnh vải .
 - Hai mảnh vải 20 x 30 cm .
 - Len, chỉ khâu.
 - Kim khâu len và kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn .
HS : chuẩn bị như sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra ghi nhớ của bài trước.
Kiểm tra sự chuẩn bị của hs. 
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Giới thiệu và ghi đề bài
Hoạt động 1: làm việc cả lớp
 *Mục tiêu:Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu .
 *Cách tiến hành:
 Gv giới thiệu mộtt số sản phẩm có đường khâu ghép hai mảnh vải, yêu cầu hs nêu ứng dụng 
 Giới thiệu mẫu khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường.
 *Kết luận: Khâu ghép hai mảnh vải được ứng dụng nhiều trong khâu, may các sản phẩm.
Hoạt động2:làm việc cả lớp
 *Mục tiêu: Hướng dẫn hs thao tác kỹ thuật
 *Cách tiến hành:
 - Hướng dẫn hs quan sáthình 1,2 ,3 sgk và nêu các bước khâu ghép hai mảnhvải bằng khâu thường.
 - Dựa vào hình 1,2,3 hãy trả lời câu hỏi trong sgk ? 
 *Kết luận: như mục 1 phần ghi nhớ sgk.
Nhắc lại
Hs trả lời
Hs quan sát và nhận xét.
Hs quan sát hình 1,2,3 sgk/15,16 và trả lời 
Hs trả lời
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố : Gọi 2 hs đọc phần ghi nhớ sgk.
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Tiếp tục thực hành khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường.
Chuẩn bị bài sau:như sgk/17
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
 Ngày tháng năm	 
Bài 4: KHÂU GHÉP HAI MẢNH VẢI BẰNG MŨI KHÂUTHƯỜNG (tiết 2)
I.MỤC TIÊU:
 - Hs biết cách khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường .
 - Khâu ghép được hai mảnh vải.
 - Luôn có ý thức rèn luyện kỹ năng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
 Như tiết trước và như sgk.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra phần ghi nhớ .
Kiểm tra chuẩn bị vật liệu.
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Giới thiệu bài
Hoạt động 1: làm việc cá nhân 
 *Mục tiêu: Hs thực hành ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường .
 *Cách tiến hành: 
 - Hs nhắc lại qui trình ghép?
 - Nêu các bước khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường ?
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
 - Ấn dịnh thời gian.
 *Kết luận: như phần ghi nhớ.
Hoạt động 2: làm việc cả lớp
 *Mục tiêu: Đánh giá kết quả
 *Cách tiến hành: 
 - Gv yêu cầu hs lên trưng bày sản phẩm 
 - Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá 
 - Gv đánh giá chung 
 *Kết luận: như mục ghi nhớ sgk
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs thực hành khâu ghép.
Lên trưng bày bài
Đánh giá chéo nhau.
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố, dặn dò.
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau: đọc trước bài ... của các thanh thẳng 11lỗ?
-Vào lỗ thứ 4 từ dướI lên
+Lắp thanh chữ U như thế nào ?
-HS trả lờI 
*Lắp bánh đai vào trục (H4 -SGK)
-GV yêu cầu HS quan sát H4
-HS quan sát H4
-GV yêu cầu HS lắp các bánh đai vào trục .
-1HS lên lắp,HS khác theo dõi ,nhận xét.
-GVthực hiện bước lắp giá đỡ vào trục.
-HS theo dõi.
c)Lắp ráp con quay gió 
-GV thực hiện bước lắp như SGK
- HS theo dõi
-Trong khi lắp HV nhắc HS lưu ý khi lắp cần chỉnh bánh lái trên các trục thẳng hàng vờI nhau để lắp được đai truyền .
-HS ghi nhớ.
d)Hướng dẫn tháo rờI các chi tiết (5’)
-Khi tháo phảI tháo rờI từng bộ phận ,tiếp đó mớI tháo rờI từng chi tiết theo trình tự ngược lạI vớI trình tự lắp.
-GV nhắc HS tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp.
-HS tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp
4 /Củng cố ,dặn dò : (2’)
-GV nhận xét về sự chuẩn bị đồ dùng học tập ;thái độ học tập ;Kết quả học tập .
-Dặn dò giờ học sau nhớ mang đầy đủ đồ dùng học tập .
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 
Tổ Trưởng kiểm tra	Ban Giám hiệu
	(Duyệt) 
	Ngày tháng năm
Bài 32 LẮP CON QUAY GIÓ ( TIẾT 2)
MỤC TIÊU :
HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp con quay gió.
Lắp được từng bộ phận con quay gió đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
Rèn tính cẩn thận ,an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp tháo các chi tiết của con quay gió
 ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Mẫu con quay gió đã lắp sẵn.
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC CHỦ YẾU :
 1/ Ổn định tổ chức : (1’)
 2/ Kiểm tra bài cũ : (4’ )
-GV yêu cầu HS nhận dạng ,gọI tên một số chi tiết và dụng cụ trong bộ lắp ghép.
 3/ Bài mớI : (30’)
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
GiớI thiệu bài : (2’)
-GV giớI thiệu bài và nêu mục đích bài học :
-HS lắng nghe
Hoạt động 3: Thực hành lắp con quay gió nhóm)(25-27’)
a) Chọn các chi tiết 
-Để lắp được xe có thang cần các chi tiết nào?
-HS trả lờI
-Các chi tiết chọn ra đặt ở đâu?
-Đặt trên nắp hộp
b) Lắp từng bộ phận 
-GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK
-HS đọc ghi nhớ
-GV Yêu cầu HS lắp các bộ phận của con quay gió.
-HS tiến hành lắp ráp theo nhóm các bộ phận của con quay gió là:
+Lắp cánh quạt.
+Lắp giá đỡ các trục.
+Lắp bánh đai vào trục.
-GV theo sát ,giúp đỡ thêm các nhóm và lưu ý :
+Lắp các thanh thẳng làm giá đỡ phảI đúng vị trí lỗ của tấm lớn. PhảI cố định tạm 4 thanh thẳng 11 lỗ bằng 2 vít dài.
+Lắp bánh đai vào trục ( bánh đai phảI được lắp đúng loạI trục ).
+Các trục lắp bánh đai phảI vị trí giá đỡ.
+Trước khi lắp trục phảI lắp đai truyền.
4 /Củng cố ,dặn dò : (2’)
-GV nhận xét về sự chuẩn bị đồ dùng học tập ;thái độ học tập ;Kết quả học tập .
-Dặn dò Hs cất các bộ phận vừa lắp được vào túi hay hộp để tiết 3 sẽ lắp ráp.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 
Ngày tháng năm
Bài 32 LẮP CON QUAY GIÓ ( TIẾT 3)
MỤC TIÊU :
Lắp được con quay gió đúng kĩ thuật , đúng qui trình .
Rèn luyện tính cẩn thận ,an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp tháo các bộ phận của con quay gió .
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
Các bộ phận của con quay gió của tiết 2 .
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC CHỦ YẾU :
 1/ Ổn định tổ chức : (1’)
 2/ Kiểm tra bài cũ : (2’ )
-GV kiểm tra các bộ phận của con quay gió mà HS đã cất giữ từ tiết 2 .
 3/ Bài mớI : (30’)
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
GiớI thiệu bài : (1’)
-GV giớI thiệu bài là tiếp tục bài học:
-HS lắng nghe
Hoạt động 4: Lắp ráp xe có thang (nhóm) (15-20’)
-GV yêu cầu các nhóm xem nộI dung qui trình SGK và H5 để thực hành lắp ráp .
-HS lắp ráp theo nhóm .
-Trong khi HS lắp các bộ phận ,GV lưu ý HS :
 +Chỉnh các bánh đai giữa các trục cho thẳng hàng .
+Khi lắp cánh quạt phảI đúng và đủ các chi tiết (vòng hãm, cánh quạt ,bánh đai )
-GVQuan sát ,theo dõi để kịp thờI uốn nắn ,chỉnh sửa kịp thờI cho các nhóm còn lúng túng .
- GV yêu cầu HS Lắp xong phải kiểm tra sự hoạt động của con quay gió .
-HS các nhóm tự kiểm tra .
Hoạt động 5: Đánh giá kết quả học tập (8-10’)
-GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành:
+Lắp con quay gió đúng kĩ thuật và đúng quy trình .
+Con quay gió lắp chắc chắn ,không bị xộc xệch .
+Khi cánh quạt quay thì các bánh đai phảI quay theo .
-HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của mình và của bạn .
-GV yêu cầu HS trưng bày sản phẩm thực hành .
-HS trưng bày sản phẩm .
-GV nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS .
-GV nhắc HS tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp.
-HS tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp
4 /Củng cố ,dặn dò : (2’)
-GV nhận xét về sự chuẩn bị đồ dùng học tập ;thái độ học tập ;Kĩ thuật lắp ráp ;Kết quả học tập .
-Dặn dò giờ học sau nhớ mang đầy đủ đồ dùng học tập .
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 
Tổ Trưởng kiểm tra	Ban Giám hiệu
	(Duyệt) 
	Ngày tháng năm
Bài 33 LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN (3tiết)
MỤC TIÊU :
HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắPghép mô hình tự chọn .
Lắp được từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn đúng kĩ thuật , đúng quy trình . 
Rèn tính cẩn thận ,khéo léo khi thực hiện các thao tác tháo ,lắp các chi tiết của mô hình .
 ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC CHỦ YẾU :
 1/ Ổn định tổ chức : (1’)
 2/ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS (2’ ).
 3/ Bài mớI : (25’)
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
GiớI thiệu bài : (2’)
-GV giớI thiệu bài và nêu mục đích bài học .
-HS lắng nghe .
Hoạt động 1:Học sinh chọn mô hình lắp ghép (3’)
-GV cho HS chọn các mô hình để lắp ghép ( Có thể lắp :cầu vượt , ô tô kéo hay lắp cáp treo như SGK ) hay tự sưu tầm .
-HS chọn mô hình để lắp.
Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật (20’)
*Hướng dẫn chọn các chi tiết (15’)
-GV yêu cầu HS chọn các chi tiết phù hợp vớI mô hình mà HS đã chọn để vào nắp hộp theo từng loạI .
-HS chọn và để vào nắp hộp .
-GV yêu cầu HS quan sát và nghiên cứu kĩ hình vẽ trong SGK 
-HS xem gợI ý một số mô hình lắp ghép SGK .
4 /Củng cố ,dặn dò : (2’)
-GV nhận xét về sự chuẩn bị đồ dùng học tập ;thái độ học tập ;Kết quả học tập .
-Dặn dò HS cất giữ các chi tiết đã chọn riêng ra ở tiết 1để giờ sau tiến hành lắp các bộ phận .
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 
Ngày tháng năm
Bài 33 LẮP GHÉP MÔ HÌNH TƯỰ CHỌN ( TIẾT 2 )
MỤC TIÊU :
Lắp được từng bộ phận của mô hình tự chọn đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
Rèn tính cẩn thận ,an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp tháo các chi tiết của mô hình tự chọn .
 ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC CHỦ YẾU :
 1/ Ổn định tổ chức : (1’)
 2/ Kiểm tra bài cũ : (2’ )
-GV kiểm tra các chi tiết HS đã chọn ra trong tiết 1 để lắp mô hình tự chọn .
 3/ Bài mớI : (30’)
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
GiớI thiệu bài : (2’)
-GV giớI thiệu bài và nêu mục đích bài học :
-HS lắng nghe
Hoạt động 3: Thực hành lắp ghép mô hình tự chọn (nhóm)(25-27’)
a) Chọn các chi tiết 
-Các chi tiết chọn ra đặt ở đâu?
-Đặt trên nắp hộp
b) Lắp từng bộ phận 
-GV Yêu cầu HS lắp các bộ phận của mô hình tự chọn .
-HS tiến hành lắp ráp theo nhóm các bộ phận của mô hình tự chọn .
-GV theo sát ,giúp đỡ thêm các nhóm .
4 /Củng cố ,dặn dò : (2’)
-GV nhận xét về sự chuẩn bị đồ dùng học tập ;thái độ học tập ;Kết quả học tập .
-Dặn dò HS cất các bộ phận vừa lắp được vào túi hay hộp để tiết 3 sẽ lắp ráp.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 
Tổ Trưởng kiểm tra	Ban Giám hiệu
	(Duyệt) 
Ngày tháng năm
Bài 33 LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN ( TIẾT 3)
MỤC TIÊU :
Lắp được mô hình tự chọn đúng kĩ thuật , đúng qui trình .
Rèn luyện tính cẩn thận ,an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp tháo các bộ phận của mô hình tự chọn .
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
Các bộ phận của mô hình tự chọn của tiết 2 .
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC CHỦ YẾU :
 1/ Ổn định tổ chức : (1’)
 2/ Kiểm tra bài cũ : (2’ )
-GV kiểm tra các bộ phận của mô hình tự chọn mà HS đã cất giữ từ tiết 2 .
 3/ Bài mớI : (30’)
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
GiớI thiệu bài : (1’)
-GV giớI thiệu bài là tiếp tục bài học:
-HS lắng nghe
Hoạt động 4: Lắp ráp mô hình tự chọn hoàn chỉnh (nhóm) (20-25’)
-GV yêu cầu các nhóm xem hình vẽ SGK để thực hành lắp ráp .
-HS lắp ráp theo nhóm .
-Trong khi HS lắp các bộ phận ,GV theo dõi ,giúp đỡ .
-GV yêu cầu các nhóm tự kiểm tra sản phẩm của mình .
-HS các nhóm tự kiểm tra .
Hoạt động 5: Đánh giá kết quả học tập (8-10’)
-GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành:
+Lắp mô hình tự chọn đúng kĩ thuật và đúng quy trình .
+Mô hình tự chọn lắp chắc chắn ,không bị xộc xệch .
-HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của mình và của bạn .
-GV yêu cầu HS trưng bày sản phẩm thực hành .
-HS trưng bày sản phẩm .
-GV nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS .
-GV nhắc HS tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp.
-HS tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp
4 /Củng cố ,dặn dò : (2’)
-GV nhận xét về sự chuẩn bị đồ dùng học tập ;thái độ học tập ;Kĩ thuật lắp ráp ;Kết quả học tập .
-Dặn dò giờ học sau nhớ mang đầy đủ đồ dùng học tập .
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 
BAI 21(TIET1)
BAI 22(TIET2)
BAI 22 (TIET2’)
BAI 22(TIET1’)
ÔN TẬP -KIỂM TRA
(2TIẾT)
MỤC TIÊU
Đánh giá mức độ hiểu biết về kiến thức và kĩ năng trồng rau ,hoa của HS 
Thông qua kết quả kiểm tra giúp GV rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học để đạt kết quả tốt hơn .
LÊN LỚP
* NỘI DUNG
Gv hướng dẫn HS ôn tập theo một hệ thống câu hỏI bao gồm các kiến thức kĩ năng đã học về kĩ thuật trồng rau ,hoa theo một quy trình chung của sản xuất cây trồng :chuẩn bị gieo trồng –gieo trồng –chăm sóc –thu hoạch và bảo quản .
Ỏ mỗI nộI dung kĩ thuật HS cần :
 +Hiểu được tạI sao phảI làm như vậy ( mục đích )
 +Biết cách làm như thế bào để đảm bảo đúng kĩ thuật .9 Cách tiến hành ,thao tác kĩ thuật ).
Đề kiểm tra phảI đảm bảo vừa sức HS ,kết hợp ra đề tự luận vớI trắc nghiệm cho hợp lí .kết hợp lí thuyết vớI thực hành và liên hệ thực tế .
 *HÌNH THỨC
Tổ chức ôn tập theo nhóm hoặc cả lớp .
Tổ chức kiểm tra lí thuyết và thực hành .
 *CÂU HỎI KIỂM TRA LÍ THUYẾT (CÓ THỂ )
Câu 1 :hãy đánh dấu chéo x vào trước câu trả lời đúng :
Trồng rau ,hoa đem lạI những lợI ích gì ?
Làm thức ăn cho ngườI .
Trang trí 
Lấy gỗ 
Xuất khẩu 
Ngăn nước lũ 
Làm thức ăn cho vật nuôi 
Câu 2 : Hãy nêu ảnh hưởng của các điều kiện ngoạI cảnh đến sự phát triển của rau và hoa ?
Câu 3 : Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc ( làm cỏ ,vun xớI ,tướI nước ) đốI vớI rau ,hoa ?
Câu 4 : Hẫy nêu quy trình trồng cây rau ,hoa trên luống và trong chậu .
 *KIỂM TRA THƯC HÀNH
(Thống nhất trong tổ )

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_ky_thuat_lop_4_ban_2_cot_chuan_kien_thuc.doc