209 Top 3 thông tư mới nhất của bộ giáo dục mới nhất năm 2022 mới nhất

Dưới đây là những thông tin, kiến ​​thức hay nhất về thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục do đội ngũ 10 hàng đầu của chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Bộ Giáo dục dự thảo thông tư thay đổi chế độ lương giáo viên

Tác giả: moet.gov.vn

Ngày nộp đơn: 22/12/2019 12:03

Đánh giá: 4 (83379 đánh giá)

Tóm lược: Theo dự thảo sửa đổi, thời hạn giữ ngạch của giáo viên THCS là từ 9 năm trở lên. Đối với giáo viên mầm non, điều chỉnh thời hạn giữ ngạch II

Kết quả tìm kiếm phù hợp: Văn bản hợp nhất Thông tư công bố Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam. Ngày phát hành: 23 tháng 5 năm 2022… đọc thêm

2. Dự kiến ​​điều chỉnh nhiều quy định có lợi cho giáo viên

Tác giả: moet.gov.vn

Ngày nộp đơn: 08/05/2020 07:46

Đánh giá: 5 (23387 đánh giá)

Tóm lược: TTO – Ngày 20-5, Bộ Giáo dục công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, sử dụng và xếp lương giáo viên.

Kết quả tìm kiếm phù hợp: Văn bản hợp nhất Thông tư công bố Chương trình giáo dục phổ thông… số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo… chi tiết

Dự kiến ​​nhiều quy định sẽ được điều chỉnh vì lợi ích của giáo viên

3. Năm điểm mới trong dự thảo Thông tư thay đổi, bổ sung tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Tác giả: moet.gov.vn

Ngày nộp đơn: 04/07/2021 10:14

Đánh giá: 4 (20719 đánh giá)

Tóm lược: Bộ Giáo dục vừa công bố dự thảo Thông tư thay đổi, bổ sung tiêu chuẩn chức danh giáo viên bộ môn.

Kết quả tìm kiếm phù hợp: Kế hoạch thông tin truyền thông triển khai Quyết định số 4659/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đó đăng tải kế hoạch triển khai “Chương trình……. Đọc thêm

Năm điểm mới trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Thẩm quyền giải quyết

  1. https://www.education.gov.in/en/circulars-orders-notification

  2. https://www.education.go.ke/index.php/downloads/category/22-circulars

  3. https://www.education-ni.gov.uk/department-education-circulars

  4. Ministry of Education latest circular to schools June 2022

  5. https://www.education.govt.nz/our-work/publications/education-circulars/latest-circulars/

  6. https://www.education.govt.nz/our-work/publications/education-circulars/

  7. https://education.gov.mt/en/resources/Pages/circulars.aspx

  8. Ministry of Education latest circular to all school administrators, teachers, Parents and students as at June 2022

  9. http://www.education.gov.fj/circulars/