219 Bán phá giá là gì? Những biện pháp chống bán phá giá hiệu quả mới nhất

Bán phá giá là một khái niệm tương đối quen thuộc trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đây là một khái niệm được cho là khá tiêu cực và liên quan trực tiếp đến thị trường kinh doanh. Vậy chống bán phá giá trong thực tế là gì và làm thế nào để chống bán phá giá hiệu quả nhất? Hãy cùng Sapo.vn tìm hiểu qua chia sẻ dưới đây.

1. Bán phá giá là gì?

Bán phá giá thực tế là thuật ngữ cơ bản chỉ những sản phẩm được bán trên thị trường với giá thấp hơn giá thành sản xuất. Việc bán phá giá thường thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm hạ giá, tăng khả năng cạnh tranh, đánh bại đối thủ và chiếm lĩnh thị trường, kể cả khi phải chấp nhận thua thiệt ở một mức độ nào đó. Xét về luật cạnh tranh, hành vi bán phá giá được coi là hành vi phạm pháp.

Đối với quan hệ thương mại quốc tế, bán phá giá là hành vi doanh nghiệp của một nước bán cho một nước khác với giá quá thấp nhằm giành thị trường xuất khẩu. Rõ ràng, khi hàng nhập khẩu bị định giá thấp hơn và giá bán ra cũng thấp hơn giá thị trường thì các nhà sản xuất trong nước sẽ là người chịu thiệt đầu tiên. Chính vì vậy, hành vi bán phá giá được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và phải được ngăn chặn để đảm bảo quyền lợi tuyệt đối của cả nhà kinh doanh và người tiêu dùng.

Theo đó, Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại, Hiệp định Chống bán phá giá của WTO cho phép các nước thành viên có quyền áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước nếu các ngành đó bị thiệt hại thực sự do bán phá giá của các đối tác nước ngoài.

Tại Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành quy định chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2004, trong đó đưa ra các biện pháp cụ thể mà abcxyz Việt Nam có thể thực hiện. Trường hợp có đối tác nước ngoài bán phá giá trên thị trường Việt Nam. Nghị định này về nguyên tắc phù hợp với quy định tại Điều 6 của Hiệp định GATT và Hiệp định Chống bán phá giá của WTO.

Theo đó, hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài bị coi là bán phá giá khi nhập khẩu vào Việt Nam nếu được bán với giá thấp hơn giá thông thường. Trường hợp hàng hóa tương tự không được bán tại thị trường nội địa của nước (vùng lãnh thổ) xuất khẩu hoặc hàng hóa tương tự được bán tại thị trường nội địa của nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu nhưng số lượng hoặc trị giá hàng hóa không đáng kể, thông thường Giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được xác định theo một trong hai cách sau:

 • Giá so sánh được của hàng hóa tương tự của nước xuất khẩu (lãnh thổ) được bán trên thị trường của nước thứ ba trong quá trình kinh doanh thông thường.
 • Giá hợp lý của hàng hóa cộng với các chi phí hợp lý khác và lợi nhuận ở mức hợp lý đối với từng công đoạn từ sản xuất đến lưu thông trên thị trường nước, vùng lãnh thổ xuất khẩu hoặc nước thứ ba.

2. Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Trên thực tế, không phải cứ có hiện tượng bán phá giá của hàng hóa nước ngoài thì nước nhập khẩu mới có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa đó, mà theo quy định của WTO, việc áp dụng mức giá chống bán phá giá chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền của nước đó nước nhập khẩu sau khi thực hiện chống bán phá giá đưa ra kết luận khẳng định sự tồn tại đồng thời của cả ba điều kiện sau:

 • Hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá với biên độ phá giá ít nhất là 2%
 • Ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu bị thiệt hại đáng kể hoặc có nguy cơ bị thiệt hại đáng kể hoặc gây trở ngại đáng kể cho việc hình thành ngành sản xuất trong nước.
 • Có mối quan hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu bán phá giá và thiệt hại nêu trên

Cách tính biên độ phá giá

Biên độ phá giá = (Giá thông thường – Giá xuất khẩu) / Giá xuất khẩu

Bên trong:

 • Giá thông thường là giá bán sản phẩm tương tự tại thị trường nước xuất khẩu hoặc giá bán sản phẩm tương tự từ nước xuất khẩu sang nước thứ ba; hoặc giá thành xây dựng từ tổng chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí quản lý, bán hàng và lợi nhuận hợp lý – WTO có quy định cụ thể về điều kiện sử dụng của từng phương pháp này);
 • Giá xuất khẩu là giá hợp đồng giữa nhà xuất khẩu nước ngoài và nhà nhập khẩu (hoặc giá bán cho người mua độc lập đầu tiên).

biên độ bán phá giá

3. Ai có quyền kiện chống bán phá giá?

Một vụ kiện chống bán phá giá chỉ có thể được đệ trình nếu nó được khởi xướng bởi đối tượng có quyền khởi kiện, là ngành liên quan sản xuất sản phẩm của nước nhập khẩu (hoặc đại diện của nước nhập khẩu); hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu. Hầu hết các vụ kiện chống bán phá giá trên thực tế đều do ngành sản xuất nội địa của nước nhập khẩu khởi xướng.

Đơn yêu cầu được xem xét phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Các nhà sản xuất ủng hộ đơn kiện với các sản phẩm có khối lượng tương đương ít nhất 50% tổng sản lượng của tất cả các nhà sản xuất đã bày tỏ sự ủng hộ hoặc phản đối đơn kiện.
 • Các nhà sản xuất ủng hộ kiến ​​nghị phải có sản lượng sản phẩm tương tự chiếm ít nhất 25% tổng sản phẩm tương tự của toàn ngành sản xuất trong nước.

4. Chống bán phá giá như thế nào?

Biện pháp chống bán phá giá là biện pháp mà nước nhập khẩu có thể sử dụng để chống lại việc bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu sau khi đã kết luận rằng việc bán phá giá gây ra thiệt hại đáng kể. Các biện pháp chống bán phá giá thường bao gồm:

4.1 Áp dụng thuế chống bán phá giá

Chống bán phá giá thông qua thuế chống bán phá giá được coi là một trong những giải pháp được sử dụng rộng rãi để chống bán phá giá một cách hiệu quả. Phương pháp này sẽ được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm bị điều tra cũng như các sản phẩm bị phát hiện bán phá giá tại nước nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

Mức thuế chống bán phá giá nói chung sẽ được tính riêng cho từng nhà sản xuất và xuất khẩu nước ngoài và không được cao hơn biên độ phá giá của họ.

chống bán phá giá

Trong trường hợp các nhà sản xuất và xuất khẩu nước ngoài không được chọn tham gia điều tra, mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối với họ sẽ không cao hơn biên độ phá giá trung bình của tất cả các nhà sản xuất và xuất khẩu nước ngoài được chọn để điều tra.

Thời hạn áp thuế theo quy định của WTO, việc áp thuế chống bán phá giá không được kéo dài quá 5 năm kể từ ngày ra quyết định áp thuế hoặc kể từ ngày tiến hành rà soát. Quyết định áp thuế chỉ có hiệu lực đối với tất cả hàng hóa liên quan đến nhập khẩu từ nước bị kiện sau ngày ra quyết định.

Phán quyết về thuế áp dụng cho các nhà xuất khẩu mới không xuất khẩu hàng hóa đó sang quốc gia đánh thuế trong giai đoạn trước; Doanh nghiệp mới xuất khẩu có thể yêu cầu cơ quan điều tra tính thuế suất riêng, nhưng kể cả trường hợp không có quyết định về thuế suất riêng thì hàng hóa do doanh nghiệp mới xuất khẩu nhập khẩu vẫn bị áp dụng.

4.2 Các biện pháp tự vệ

Biện pháp này có nghĩa là hạn chế tạm thời việc nhập khẩu một hoặc nhiều loại hàng hóa khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Biện pháp tự vệ chỉ áp dụng cho hàng hóa, không áp dụng cho dịch vụ, đầu tư hoặc sở hữu trí tuệ. Bất kỳ nước nhập khẩu nào là thành viên của WTO đều có quyền áp dụng biện pháp tự vệ, nhưng khi áp dụng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của WTO về điều kiện, thủ tục và cách thức áp dụng biện pháp tự vệ.

Nước nhập khẩu chỉ được áp dụng biện pháp tự vệ sau khi đã điều tra và chứng minh được đồng thời tồn tại các điều kiện sau:

 • Lượng hàng hóa liên quan nhập khẩu tăng đột biến
 • Một ngành sản xuất các sản phẩm tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp bị hoặc có nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng
 • Có mối quan hệ nhân quả giữa việc gia tăng nhập khẩu và thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại bị cáo buộc

Cùng với đó là sự gia tăng lượng hàng hóa nhập khẩu của Pháp đáp ứng các điều kiện sau:

 • Mức tăng này là mức tăng tuyệt đối hoặc tương đối so với sản xuất trong nước (ví dụ lượng nhập khẩu hầu như không tăng nhưng đồng thời lượng hàng sản xuất trong nước lại giảm mạnh).
 • Sự gia tăng này phải đột ngột (đột ngột, nhanh chóng và ngay lập tức).
 • Nói chung, sự gia tăng nhập khẩu này phải là không thể đoán trước được vào thời điểm nước nhập khẩu đang đàm phán để tham gia Hiệp định SG.

Sapo hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp bạn hiểu được hành vi bán phá giá là gì và cách chống bán phá giá hiệu quả nhất.

Xem thêm:

 • Giá vốn hàng bán và phương pháp quản lý dòng tiền hiệu quả
 • 9 chiến lược định giá sản phẩm bạn cần biết để thu lợi nhuận