23 Phần 2 Đề 26: Kể về một việc tốt. mới nhất

Phần 2 Đề 26: Kể về một việc tốt.

Hướng dẫn

a. Mở bài

• Giới thiệu về bản thân và câu chuyện sẽ kể.

• Hoặc nêu sự việc mở đầu.

b. Thân bài

• Kể diễn biến của câu chuyện.

– Sự việc xảy ra có gì đặc biệt: chú ý xây dựng tình huống đặt bản thân mình trước một sự lựa chọn không đơn giản.

– Cách giải quyết của bản thân.

– Kết quả tốt đẹp tạo ra từ việc làm của mình.

c. Kết bài

Suy nghĩ của bản thân.

Theo Bailamvan.edu.vn

Xem thêm:  Tả cảnh một ngày hè