23 Phần 2 Đề 27: Kể về một lỗi lầm (bỏ học, nói dối, không làm bài…) mới nhất

Phần 2 Đề 27: Kể về một lỗi lầm (bỏ học, nói dối, không làm bài…)

Hướng dẫn

a. Mở bài

• Giới thiệu về bản thân và câu chuyện sẽ kể.

• Hoặc nêu sự việc mở đầu.

b. Thân bài

• Sự việc xảy ra như thế nào.

• Diễn biến tâm lí của em khi biết mình phạm lỗi.

• Sai lầm của em gây ra hậu quả gì cho bản thân và mọi người xung quanh.

c. Kết bài

Suy nghĩ sau lần phạm lỗi đó.

Theo Bailamvan.edu.vn

Xem thêm:  Tả con nai văn lớp 6