23 Phần 2 Đề 29: Kể về một tấm gương tốt (Ví dụ: Một tấm gương giúp đỡ bạn) mới nhất

Phần 2 Đề 29: Kể về một tấm gương tốt (Ví dụ: Một tấm gương giúp đỡ bạn)

Hướng dẫn

a. Mở bài

Giới thiệu việc phát hiện ra hoàn cảnh khó khăn của bạn.

b. Thân bài

• Kể về bạn và hoàn cảnh gia đình bạn:

– Hoàn cảnh gia đình bạn khó khăn ra sao.

– Những cố gắng của bạn nhưng khó có thể vượt qua nếu không có sự động viên, giúp đỡ của bạn bè.

• Kể lại việc giúp đỡ bạn vượt hoàn cảnh:

– Ai thực hiện (em hoặc một người bạn nào đó).

– Việc làm cụ thể: chú ý khai thác sâu những khó khăn gặp phải, những biện pháp khắc phục.

– Sự hỗ trợ của bạn bè, thầy cô.

• Kết quả đạt được:

– Bạn vượt lên hoàn cảnh, đạt kết quả cao trong học tập.

– Sự đồng tình, tán thưởng của mọi người về việc làm tốt đẹp của em hoặc một người nào đó.

c. Kết bài

Niềm vui, cảm xúc của người được giúp đỡ và người giúp đỡ.

Theo Bailamvan.edu.vn

Xem thêm:  Bài số 25: Trong vai thầy Mạnh Tử, kể về người mẹ của mình