49 Thuyết Z nhìn nhận, đánh giá về con người là: mới nhất

Thuyết Z nhìn nhận, đánh giá về con người là:

A. Con người về bản chất là không muốn làm việc

B. Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được

C. Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng

D. Người lao động sung sướng là chìa khóa dẫn tới năng suất lao động cao

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng