51 Bài 5 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao mới nhất

Bài 20: Lực ma sát

Bài 5 (trang 93 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một vật khối lượng m = 400g đặt trên mặt bàn nằm ngang (hình 20.6). Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là μt = 0,3. Vật bắt đầu được kéo đi bằng một lực F = 2N có phương nằm ngang.

 

a) Tính quãng đường vật đi được sau 1s.

b) Sau đó, lực F ngừng tác động. Tính quãng đường vật đi tiếp cho tới lúc dừng lại.

Lời giải:

a) Chọn trục Ox và Oy như hình vẽ (Ox: dọc theo chiều chuyển động)

Giải bài 5 trang 93 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Áp dụng định luật II Newton ta có:

Giải bài 5 trang 93 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Chiếu biểu thức vectơ (*) lên trục Ox và Oy ta được:

Trục Ox: -Fmst + Fk = m.a (1)

Trục Oy: 0 + 0 + N – P = m.0 = 0 (2)

Từ (1) suy ra:

Giải bài 5 trang 93 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Từ (2) suy ra: N = P = m.g

Giải bài 5 trang 93 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Quãng đường vật đi được sau 1s là: s1 = a.t2/2 = 2,06.12/2 = 1,03 m

b) Khi lực F ngừng tác động, vật có vận tốc: v = a.t = 2,06 m/s

a2 = – Fmst/m = -μ.g = – 0,3.9,8 = -2,94 m/s2

Vật dừng lại (v’ = 0) khi đi được quãng đường s2, ta có:

Giải bài 5 trang 93 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Vậy vật đi tiếp quãng đường 0,72m thì dừng lại.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10