51 Bài 8 trang 11 SGK Vật Lý 10 mới nhất

Bài 1: Chuyển động cơ

Bài 8 (trang 11 SGK Vật Lý 10)

Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta sử dụng những tọa độ nào?

Lời giải

Để xác định được vị trí của 1 vật trên 1 mặt phẳng, người ta thường dùng hệ trục tọa độ bao gồm 2 trục Ox và Oy vuông góc với nhau. Để xác định vị trí của 1 tàu biển ở giữa đại dương, người ta dùng trục Ox là vĩ độ, trục Oy là kinh độ của tàu.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 1. Chuyển động cơ

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10