51 Hãy so sánh đặc điểm đô thị hoá giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển | Địa Lý 10 mới nhất

Câu hỏi: Hãy so sánh đặc điểm đô thị hoá giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển.

Lời giải:

Bảng so sánh đặc điểm đô thị hoá giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển:

  Các nước phát triển Các nước đang phát triển
Thời gian – Đô thị hoá diễn ra từ rất sớm và gắn liền với công nghiệp hoá. – Đô thị hoá diễn ra muộn và gắn liền với bùng nổ dân số.
Số dân thành thị – Số dân thành thị tăng nhưng tốc độ gia tăng số dân thành thị giảm. – Số dân thành thị tăng nhanh và tốc độ gia tăng số dân thành thị cao.
Tỉ lệ dân thành thị – Tỉ lệ dân thành thị cao và có sự khác biệt giữa các khu vực, các nước. – Tỉ lệ dân thành thị có sự chênh lệch giữa các châu lục, khu vực và các nước.
Quy mô đô thị – Quy mô các đô thị cực lớn được đẩy mạnh phát triển.s – Số lượng đô thị và quy mô đô thị tăng nhanh.
Vai trò – Đô thị có tầm ảnh hưởng lớn, lối sống đô thị diễn ra phổ biến.

>>> Tham khảo: Hãy phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang phát triển

Tìm hiểu thông tin về các nhóm nước đang phát triển và nhóm nước phát triển

1. Các nước đang phát triển

– Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế. Các nước trên thế giới được xếp vào những nhóm khác nhau, với sự tương phản rõ rệt về trình độ phát triển kinh tế xã hội. Hiện các quốc gia được xếp vào hai nhóm nước: nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

– Nước đang phát triển, nói chung, là các quốc gia có mức sống thấp, chưa đạt được mức độ công nghiệp hóa tương xứng với quy mô dân số. Có một sự tương quan chặt chẽ giữa mức thu nhập bình quân đầu người thấp với sự gia tăng dân số nhanh chóng, kể cả giữa các quốc gia và giữa các nhóm dân cư trong một quốc gia.

Thuật ngữ “nước đang phát triển” nhiều khi được thay thế bởi “nước kém phát triển”, “nước chậm phát triển”, Thế giới thứ ba, Nam bán cầu, thậm chí “nước kém phát triển nhất”…

2. Các nước phát triển

– Thuật ngữ các nước phát triển được sử dụng để chỉ những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người (thu nhập bình quân của mỗi người dân) hoặc tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người cao, mức sống cao (chất lượng, số lượng hàng hóa và dịch vụ sẵn có trong xã hội), tuổi thọ cao (tuổi thọ trung bình dự kiến của công dân tại một quốc gia) và các phép đo khác liên quan đến chất lượng cuộc sống của cá nhân.

 Theo quỹ tiền tệ quốc tế, thế giới có 29 nước thành viên có nền kinh tế phát triển, thuộc vào hàng những nước công nghiệp. Đa số nước châu Á không phải là nền kinh tế phát triển, nhưng một số ít đã đáp ứng được các tiêu chí cần thiết như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Các đặc khu hành chính của Trung Quốc bao gồm Hong Kong và Macau cũng được xếp vào nhóm nền kinh tế phát triển.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10