53 Cách phân biệt chính tả LAN và LANG, Dùng thế nào cho đúng LAN và LANG khi viết mới nhất

LAN và LANG là các từ viết chính tả đều đúng, nhưng cách sử dụng LAN và LANG của chúng lại khác nhau. Có nhiều người nhầm lẫn các từ này. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng đúng nhất kèm theo ví dụ minh họa.

Phân biệt LAN với LANG

LAN
1. lan [欄=栏] (Danh): Lan can
2. lan [蘭=兰] (Danh): Cây hoa lan, giống hoa rất quý. (Danh) Mộc lan 木 蘭 cây mộc lan, hoa thơm, vỏ cây cũng thơm.
3. lan [瀾=谰]: (Danh) Sóng lớn: cuồng lan 狂 瀾 sóng dữ.

LANG

  1. Bức tường lang lổ
Bức tường lang lổ
Bức tường lang lổ