53 Tổng hợp Tài liệu Đề cương và Đề thi Cơ sở văn hóa Việt Nam mới nhất

Cơ sở văn hóa Việt Nam là môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản cần thiết cho việc hiểu một nền văn hóa, giúp họ nắm được các đặc trưng cơ bản cùng các quy luật hình thành và phát triển văn hóa Việt Nam.

Thông qua môn học này người học nắm được những kiến thức cơ bản về các nội dung sau: Văn hóa học và văn hóa Việt Nam; Văn hóa nhận thức; Văn hóa tổ chức đời sống tập thể; Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân; Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên; và Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.

Từ đây người học nhận thức rõ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, tự hào về truyền thống và ý chí quật cường dân tộc, góp phần vào việc bảo tồn và kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó nhận thức được những hạn chế về văn hóa Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phần 1 – Tài liều – Đề cương – Bài giảng

 • Đề cương chi tiết Cơ sở văn hóa việt nam
 • Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam

Phần 2 – Câu hỏi tự luận và Trắc nghiệm

 • Bộ đề thi trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án
 • Văn hóa là gì?
 • Trình bày chức năng cơ bản của văn hoá
 • Trình bày khái niệm văn hoá và cấu trúc của văn hoá?
 • Cách phân biệt các khái niệm văn hóa, văn hiến, văn minh, văn vật
 • Trình bày khái niệm văn hóa của UNESCO và một số khái niệm khác về văn hóa
 • Hãy trình bày khái niệm văn hóa của Hồ Chí Minh và lấy ví dụ
 • Nêu một vài nguyên tắc trong nghiên cứu văn hóa
 • Cho biết về sự khoanh vùng địa lý của văn hóa gốc du mục và văn hóa gốc nông nghiệp
 • So sánh cách ứng xử với tự nhiên của cư dân nông nghiệp và cư dân du mục cùng những hệ quả của nó
 • So sánh cách ứng xử với môi trường xã hội của cư dân nông nghiệp và cư dân du mục cùng những hệ quả của nó
 • So sánh đặc trưng tư duy của cư dân nông nghiệp và du mục trong cùng hệ quả của nó
 • Nêu ví dụ về cách ứng xử trọng lí của cư dân gốc du mục và trọng tình của cư dân gốc nông nghiệp trong đời sống xã hội hiện nay
 • Văn hóa gốc nông nghiệp điển hình nhất phân bố ở đâu trên bản đồ thế giới cổ đại?
 • Hiện nay thuật ngữ văn hóa Việt Nam được trình bày theo những khuynh hướng nào?
 • Người ta thường dựa vào những tiêu chí nào đề định vị một nền văn hóa ?
 • Cần dựa vào những đặc điểm nào về điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái để định vị văn hóa Việt Nam?
 • Cần dựa vào những đặc điểm nào của đặc điểm dân cư để định vi văn hóa Việt Nam?
 • Trình bày sự giao lưu và giao tiếp biến văn hóa
 • Em hãy Kể tên các thời kì văn hóa trong tiến trình văn hóa Việt Nam
 • Trình bày khái niệm bản sắc văn hoá dân tộc
 • Việt Nam thời kì tiển sử và sơ sử có những nền văn hóa cổ nào?
 • Khoảng thời gian thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc trong tiến trình văn hóa Việt Nam
 • Cho biết vào thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc văn hóa Việt Nam kết tinh những giá trị truyền thống cơ bản nào?
 • Các triều đại thời kì phong kiến tự chủ trong tiến trình văn hóa Việt Nam
 • Các thành tựu văn hóa tinh thần của Việt Nam thời kì Lý- Trần- Hồ
 • Hãy nêu ngắn gọn thành tựu văn học Viêt Nam giai đoạn thế kỉ 18
 • Thành tựu văn hóa tinh thần của Việt Nam giai đoạn chống quân Minh xâm lược và giai đoạn Hậu Lê
 • Tại sao nói văn hóa Việt Nam cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 là một sự đứt gãy lịch sử chưa từng có
 • Những biểu hiện hiện đại hóa văn học Việt Nam những năm đầu thế kỉ 20
 • Hãy kể tên một vài công trình kiến trúc thời Pháp con tồn tại ở Việt Nam hiện na
 • Cơ cấu các thành tố văn hóa của văn hóa Việt Nam?
 • Hãy kể tên một vài tác giả và tác phẩm được coi là sự chuyển giao giữa văn học Việt Nam trung đại và hiện đại
 • Trình bày đôi nét về Văn hóa nhận thức về tự nhiên vũ trụ của người Việt cổ
 • Triết lí Âm Dương là gì?
 • Tam tài là gì?
 • Quan niệm của người Việt cổ về con người tự nhiên như thế nào?
 • Kể tên một vài tín ngưỡng của người Việt cổ?
 • Tìm hiểu Phong tục lễ tết Việt Nam
 • Trình bày cách ứng xử của người Việt với đặc điểm môi trường
 • Hãy trình bày Khái niệm ngôn ngữ và đặc trưng cơ bản của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam

Phần 3 – Đề thi hết môn và kiểm tra

 • Đề thi tự luận Cơ sở văn hóa Việt Nam