61 Môn Lịch Sử Lớp 7 Đền kiếp bạc ơn xã Hưng đạo thành phố chí linh đc xây dựng để thờ ai? Vì sao vị danh nhân đó lại đc nhân dân thờ tại đó mới nhất

Môn Lịch Sử Lớp 7 Đền kiếp bạc ơn xã Hưng đạo thành phố chí linh đc xây dựng để thờ ai? Vì sao vị danh nhân đó lại đc nhân dân thờ tại đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.