61 Môn Ngữ Văn Lớp 6 Trong bài thơ “Nói với em ”, nhà thơ Vũ Quần Phương đã bắt đầu những khổ thơ bằng những câu thơ sau: “Nếu nhắm mới nhất

Môn Ngữ Văn Lớp 6 Trong bài thơ “Nói với em ”, nhà thơ Vũ Quần Phương đã bắt đầu những khổ thơ bằng những câu thơ sau:
“Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Nếu nhắm mắt nghe lời bà kể chuyện
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ.”
Nếu nhắm mắt để tưởng tượng về điều gì đó , hình như chúng thường hiện lên lung linh và đẹp đẽ đến diệu .diệu kì.Điều gì mở ra trước mắt em từ những tưởng tượng bắt nguồn từ bài thơ đó? Hãy chon viết tiếp thành một bài văn tiếp nối từ 1 trong 3 câu thơ đã dàn trôi. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.