61 Môn Tiếng Anh Lớp 7 Confiscate là danh từ , động tuwg hay là gì? mới nhất

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Confiscate là danh từ , động tuwg hay là gì? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.