61 Môn Tiếng Anh Lớp 9 1 “I will go to Hue tomorrow”, he said. He said that________________________________________________. mới nhất

Môn Tiếng Anh Lớp 9 1 “I will go to Hue tomorrow”, he said.
He said that________________________________________________. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.