61 Môn Toán Lớp 11 1/ Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất để cả hai bi đều đỏ. 2/ Trong một hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ và 3 mới nhất

Môn Toán Lớp 11 1/ Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất để cả hai bi đều đỏ.
2/ Trong một hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ và 3 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để :
a) 3 viên bi lấy ra cùng màu.
b) 3 viên bi được chọn có duy nhất một viên bi đỏ.
c) 3 viên bi được chọn có ít nhất một viên bi đỏ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.