61 Môn Toán Lớp 4 Tìm × 5/3_×=7/12:5/6 mới nhất

Môn Toán Lớp 4 Tìm ×
5/3_×=7/12:5/6 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.