65 Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha. mới nhất

Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha.

Dòng xoay chiều một pha là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cos.

Dòng ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều cùng một pha có cùng tần số nhưng lệch nhau từng đôi 1 góc = 120 độ

=> dòng 1 pha là thành phần của dòng 3 pha

Xem thêm:  Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo.