69 Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường. mới nhất

Xem thêm:  Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?