7 100 câu khảo sát hàm số – Tài liệu ôn thi Đại học cao đẳng mới nhất

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt phần thi khảo sát hàm số trong các kỳ thi Tốt nghiệp và thi Đại học, Cao đẳng. chiase24.com xin giới thiệu tới các em tài liệu “100 câu hỏi về khảo sát hàm số”.

Tài liệu gồm 100 câu hỏi có gợi ý trả lời giúp các em so sánh kết quả bài làm của mình với gợi ý đưa ra. Chúc các em học sinh ôn thi thật hiệu quả!

Một số câu hỏi trong tài liệu:

Câu 1. Cho hàm số

100 câu hỏi về khảo sát hàm số

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 2

2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) đồng biến trên tập xác định của nó.

Câu 2. Cho hàm số

100 câu hỏi về khảo sát hàm số
100 câu hỏi về khảo sát hàm số

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = – 1.

2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) nghịch biến trên khoảng (- ∞;1).

Câu 3. Cho hàm số y = x3 + 3x2 – mx – 4 (1)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 0.

2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (- ∞; 0).

Câu 4. Cho hàm số y = 2x3 – 3(2m + 1)x2 + 6m(m + 1)x + 1 có đồ thị (Cm).

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0.

2) Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (2; +∞).

Câu 5. Cho hàm số y = x4 – 2mx2 – 3m + 1 (1), (m là tham số).

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.

2) Tìm m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (1; 2).

Câu 6. Cho hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.

2) Tìm m để hàm đồng biến trên (0; +∞).

Xem Thêm:  Tiếng Anh 12 Unit 1: Getting Started – Soạn Anh 12 trang 6

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

5/5 – (777 bình chọn)