7 Dạy bé nhận biết về hình khối – Tài liệu mầm non mới nhất

DẠY BÉ NHẬN BIẾT VỀ HÌNH KHỐI

Câu hỏi 1: Hình dưới đây là hình gì?

A. Hình tròn
B. Hình vuông
C. Hình tam giác

Câu hỏi 2: Hình dưới đây là hình vuông, đúng hay sai?

Dạy bé nhận biết về hình khối - Tài liệu mầm non - day be nhan biet ve hinh khoi 2

A. Sai.
B. Đúng

Câu hỏi 3: Hình này là hình tam giác hay hình vuông?

Dạy bé nhận biết về hình khối - Tài liệu mầm non - day be nhan biet ve hinh khoi 3

A. Hình tam giác
B. Hình vuông

Câu hỏi 4: (Ôn tập về tư duy vị trí) Trong hình dưới đây, hình tam giác nằm ở vị trí nào?

Dạy bé nhận biết về hình khối - Tài liệu mầm non - day be nhan biet ve hinh khoi 4

A. Trên cùng
B. Giữa
C. Dưới cùng

Câu hỏi 5: Trong hình dưới đây, hình vuông nằm trên hình nào?

Dạy bé nhận biết về hình khối - Tài liệu mầm non - day be nhan biet ve hinh khoi 5

A. Hình tam giác và hình chữ nhật
B. Hình tam giác và hình tròn
C. Hình tròn và hình chữ nhật

Câu hỏi 6: Trong hình dưới đây, hình chữ nhật nằm ở vị trí nào?

Dạy bé nhận biết về hình khối - Tài liệu mầm non - day be nhan biet ve hinh khoi 6

A. Bên trên
B. Bên dưới

Câu hỏi 7: Dưới đây có những hình nào?

Dạy bé nhận biết về hình khối - Tài liệu mầm non - day be nhan biet ve hinh khoi 7

A. Hình vuông và hình chữ nhật
B. Hình chữ nhật và hình đa giác
C. Hình chữ nhật và hình tròn

Câu hỏi 8: Hình nào là hình vuông?

Dạy bé nhận biết về hình khối - Tài liệu mầm non - day be nhan biet ve hinh khoi 8

A. Hình bênh trên
B. Hình bên dưới

Câu hỏi 9: Hình này gọi là hình gì?

Dạy bé nhận biết về hình khối - Tài liệu mầm non - day be nhan biet ve hinh khoi 9

A. Hình hộp
B. Hình kim tự tháp

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (628 bình chọn)