71 Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên rừng của nước ta. mới nhất

Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên rừng của nước ta là do:

–  Việc rộng diện tích đất canh tác.

–  Chặt phá rừng lấy củi; khai thác quá mức số cho nhu cầu công nghiệp và dân dụng, cho xuất khẩu,…

–  Tập quán du canh, du cư: tình trạng đốt nương làm rẫy còn khá phổ biến ở nhiều nơi.

–  Cháy rừng.

–  Ngoài ra, còn do chiến tranh, xây dựng cơ bản, khai thác- khoáng sản và việc xây dựng các hồ chứa nước lớn cũng làm ngập nhiều diện tích rừng,…