71 Nêu một số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo ở nước ta mới nhất

+ Sự giảm sút tài nguyên biển – đảo do:

– Khai thác nguồn lợi thủy sản vượt quá mức độ phục hồi. nhất là thủy sản ven bờ

– Khai thác bằng cách thức mang tính hủy diệt như sử dụng chất độc, chất nổ, điện…

– Chưa bảo vệ tốt các diện tích rừng ngập mặn ven biển và các tài nguyên sinh vật khác (các loài lưỡng cư, chim biển, các rạn san hô…) của vùng biển – đảo.

– Môi trường biển – đảo bị ô nhiễm với xu hướng ngày càng tăng.

+ Ô nhiễm môi trường biển – đảo do:

– Các chất thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp của các khu dân cư, đô thị, các khu công nghiệp, các khu du lịch ở ven biển và trên các đảo.

– Hoạt động khai thác khoáng sản biển, nhất là khai thác dầu khí.

– Nạn tràn dầu từ các phương tiện vận tải biển.