73 Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì? mới nhất

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hồng Kông – Trung Quốc từ ngày 6/1 đến ngày 7/2 năm 1930 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Xem thêm:  Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?