73 Sự ra đời của các làng nghề thủ công có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của thủ công nghiệp? mới nhất

– Đời sống được cải thiện hơn. 

– Cùng với sự phát triển của thủ công nghiệp luôn là những sản phẩm có giá trị về cả vật chất và tinh thần. 

– Nhiều ngành nghề vẫn còn đến ngày nay. 

– Cơ hội để phát triển kinh tế nói chung, đem lại lợi nhuận.

Xem thêm:  Gọi người yêu dậy với 1001+ lời chúc buổi sáng bằng tiếng Anh ngọt như mật