81 Top 3 tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy hay nhất mới nhất

Top 3 Truyện An Dương Vương Và Mỵ Châu-Trọng Thủy Hay Nhất Tóm Tắt

Bạn đang đọc: Top 3 Truyện An Dương Vương Và Mỵ Châu – Trọng Thủy Tóm Tắt Hay Nhất

Top 3 Bản Tóm Tắt Truyện An Dương Vương Và Mỵ Châu – Trọng Thủy Hay Nhất

An Dương Vương Mỵ Châu – Trọng Thủy là câu chuyện truyền miệng kể về cuộc chiến giữ bờ cõi của An Dương Vương và mối tình Mỵ Châu – Trọng Thủy. Hãy cùng chúng tôi tóm tắt truyện An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy để hiểu rõ hơn những giá trị nội dung trên nhé!

Top 3 Văn Mẫu Tổng Hợp An Dương Vương Và Mỵ Châu – Trọng Thủy Hay Nhất

Tóm tắt An Dương Vương Và Mỵ Châu – Trọng Thủy – Văn mẫu 1

An Dương Vương Và Mỵ Châu – Trọng Thủy là câu chuyện về An Dương Vương – vua nước Âu Lạc, ông đã xây một tòa thành nhưng không biết xây ở đâu cho phù hợp, may nhờ có Rùa Vàng giúp đỡ mà thành. đã được xây dựng, hoàn thành. Khi trở về, Rùa Vàng còn tặng cho nhà vua một chiếc vuốt để làm nỏ thần. Nỏ thần diệt quân Triệu Đà giúp An Dương Vương giữ bờ cõi. Sau đó, Triệu Đà xin hòa và cho con trai là Trọng Thủy đến cầu hôn Mỵ Châu, con gái của An Dương Vương. An Dương Vương đồng ý cho Trọng Thủy ở rể. Trọng Thủy lợi dụng tình cảm của Mỵ Châu để lừa lấy nỏ thần rồi bỏ xứ. Khi Triệu Đà đạt được mục đích là đánh cắp nỏ thần dẫn quân sang xâm lược Âu Lạc lần thứ hai, An Dương Vương cậy nỏ thần mà vẫn đánh cờ hiển nhiên. Trong khi đất đai nằm trong tay, An Dương Vương chiếm lấy Mị Châu chạy ra biển. Khi cô đến biển, Rùa Vàng xuất hiện và nói rằng “kẻ ngồi sau là kẻ thù”. An Dương Vương nghe vậy rút gươm đâm chết con gái. Và tự sát trên biển. Về sau, xác Mỵ Châu hóa thành ngọc, Trọng Thủy vì thương vợ nên đã nhảy xuống giếng tự tử. Tương truyền nước giếng khi được gột rửa bằng ngọc sẽ trở nên rất trong. Xem thêm:

Nhân vật Trọng Thủy trong truyền thuyết An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy

Xem thêm: Công thức tính diện tích tứ giác và ví dụ minh họa

Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy – Văn mẫu 2

Đoạn trích An Dương Mỵ Châu-Trọng Thủy hay nhất

Tóm tắt truyện An Dương Vương Và Mỵ Châu – Trọng Thủy – Mẫu 2 Truyện kể về An Dương Vương làm vua nước Âu Lạc, ông xây thành nhưng mãi không thành, xây đến đâu thì đi ở đó. May mắn thay, với sự giúp đỡ của Rùa Vàng, thành phố đã được xây dựng. Khi trở về, Rùa Vàng còn tặng cho nhà vua một chiếc vuốt để làm nỏ thần. Triệu Đà nhiều lần tấn công nhưng lần nào cũng bị nỏ của An Dương Vương phá tan. Sau đó, Triệu Đà sai con trai là Trọng Thủy sang hỏi con gái An Dương Vương là Mỵ Châu để cầu hòa. An Dương Vương bằng lòng nhận lời cầu hôn và để Trọng Thủy ở rể trên đất Âu Lạc. Khi ở rể, Trọng Thủy đã lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của Mỵ Châu để cướp nỏ thần về nước. Sau đó, Triệu Đà dẫn quân sang xâm lược Âu Lạc lần thứ hai, An Dương Vương vì chủ quan đã bắn trả nỏ thần, để nước rơi vào tay giặc. An Dương Vương dắt con gái chạy ra biển, đến bãi biển thì Rùa Vàng hiện ra nói “kẻ ngồi sau là giặc”. Dương Vương phải rút gươm đâm chết Mị Châu. Và anh đi ra biển. Xác Mỵ Châu hóa thành ngọc, Trọng Thủy thương tiếc vợ nhảy xuống giếng tự tử. Tương truyền, khi nước giếng được rửa bằng ngọc thì ngọc sẽ rất sáng.

Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy – Văn mẫu 3

Tóm tắt ngắn nhất về An Dương Vương và Mỵ Châu-Trọng Thủy

Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy – Văn mẫu 3

Trọng Thủy là con trai của Triệu Đà – vua nước Nam Việt, kẻ thù truyền kiếp của nước Âu Lạc. Triệu Đà mấy lần đem binh sang xâm lược Âu Lạc nhưng đều bị thua nên lấy cớ cầu hòa, sai con là Trọng Thủy sang cầu hôn Mỵ Châu, con gái An Dương Vương, để điều tra bí mật của abcxyz. . Khi bạn có được tình yêu và sự tin tưởng của Mỵ Châu. Trọng Thủy lừa nàng lấy nỏ đem về nước. Lúc chia tay, Trọng Thủy còn trao đổi phương thức liên lạc khi hai nước có loạn. Mị Châu nói rằng chồng nàng đang rụng lông ngỗng để họ tìm thấy nhau. Triệu Đà nhờ lấy cắp được nỏ thần mà sang xâm chiếm được đất Âu Lạc. Khi hai cha con Mị Châu chạy ra biển, Trọng Thủy lần theo lông ngỗng đuổi theo vợ. Khi thấy xác vợ trước biển, Trọng Thủy đã đem về chôn cất. Tương truyền, trong lúc tắm, Trọng Thủy nhìn thấy bóng Mỵ Châu trong giếng, liền lao xuống giếng mà chết.

Sau này, khi người ta lấy viên ngọc do Mị Châu hóa thân đem rửa trong nước giếng ấy, viên ngọc sáng và đẹp vô cùng.

Xem thêm: 30+ mẫu tóc màu nâu rêu đẹp nhất 2021 gây chấn động giới trẻ

Ta giao cho học sinh tóm tắt truyện An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy. Chúc bạn học tốt, mời bạn tải thêm các bài viết trên CungHocVui.

Nguồn: https://blogthuvi.com
Thể loại: Blog