9 Bài 10 trang 48 SGK Hóa học 10 mới nhất

Giải bài 10 trang 48 SGK Hóa học 10. Độ âm điện của một nguyên tử là gì ?

Đề bài

Độ âm điện của một nguyên tử là gì ? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng ?

Lời giải chi tiết

– Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

– Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong các nhóm A giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Thí dụ:           IA      3Li       11Na          19K      37Pb     35Co

Độ âm điện:               1         0,9         0,8       0,8        0,7