9 Bài 2 trang 108 SGK Hóa học 10 mới nhất

Giải bài 2 trang 108 SGK Hóa học 10. Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia- ven, clorua vôi.

Đề bài

Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia- ven, clorua vôi.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã được học sgk lớp 10 – trang 107 để trả lời.

Lời giải chi tiết

a) Tính chất hóa học của nước Gia- ven

–   Nước Gia-ven là hỗn hợp muối NaCl và NaClO là muối của axit yếu, trong không khí tác dụng với CO2 cho HClO không bền có tính oxi hóa mạnh.

NaClO + CO2 + H2O  → NaHCO3 + HClO

2HClO → 2HCl + O2

–  Nước Gia- ven không để được lâu, có tính oxi hóa mạnh.

b)   Tính chất hóa học của clorua vôi

–   Clorua có tính oxi hóa mạnh, khi tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí Clo:

  CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2↑  + H2O

–   Trong không khí ẩm, clorua vôi tác dụng với CO2

 2CaOCl2  + CO2 + H2O → CaCO3 ↓ + CaCl2 + 2HClO

c)  Ứng dụng của nước Gia-ven và clorua vôi

–   Ứng dụng của nước Gia-ven

Dùng để tẩy trắng sợi vải, giấy. Nó cũng được dùng để khử mùi,sát trùng khi tẩy uế nhà vệ sinh hoặc những khu vực bị ô nhiễm khác.

–  Ứng dụng của clorua vôi:

Cũng dùng để tẩy trắng sợi vải, giấy, để tẩy uế các hố rác, cống rãnh. Do khả năng tác dụng nhiều với chất hữu cơ, clorua vôi dùng để xử lí các chất độc. Một lượng lớn clorua vôi được dùng trong việc tinh chế dầu mỏ