9 Bài 2 trang 172 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 2 trang 172 SGK Vật lí 11. So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?

Đề bài

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?

Lời giải chi tiết

Phản xạ toàn phần thì không có tia khúc xạ, phản xạ không toàn phần thì không có tia khúc xạ.