9 Bài 2 trang 208 SGK Vật lí 12 mới nhất

Giải bài 2 trang 208 SGK Vật lí 12. Leptôn là gì?

Đề bài

Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?

Lời giải chi tiết

Leptôn là các hạt nhẹ, khối lượng dưới 200mtham gia liên kết yếu.