9 Bài 2 trang 49 SGK Vật lí 12 mới nhất

Giải bài 2 trang 49 SGK Vật lí 12. Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?

Đề bài

Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?

Lời giải chi tiết

Sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ