9 Bài 3 trang 93 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 3 trang 93 SGK Vật lí 11. Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

Đề bài

Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

Lời giải chi tiết

– Nguyên nhân gây ra hồ quang điện: Do phát xạ nhiệt êlectron từ catôt bị đốt nóng và quá trình nhân số hạt tải điện.

– Nguyên nhân gây ra tia lửa điện: Do quá trình iôn hóa chất khí và quá trình nhân hạt tải điện.