9 Bài 4 trang 132 SGK Vật lí 12 mới nhất

Giải bài 4 trang 132 SGK Vật lí 12. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Đề bài

Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Lời giải chi tiết

Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 380nm đến 780 nm.