9 Bài 4 trang 172 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 4 trang 172 SGK Vật lí 11. Giải thích tại sao kim cương và pha lê sáng lóng lánh.

Đề bài

Giải thích tại sao kim cương và pha lê sáng lóng lánh. Người ta tạo ra nhiều mặt cho viên kim cương hay các vật bằng pha lê để làm gì?

Lời giải chi tiết

Do phản xạ toàn phần liên tiếp bên trong. Với nhiều mặt thì phản xạ toàn phần xảy ra nhiều lần.