9 Bài 5 trang 106 SGK Hóa học 10 mới nhất

Giải bài 5 trang 106 SGK Hóa học 10. Bản chất của các phản ứng

Đề bài

Bản chất của các phản ứng điều chế hidro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào? Các phương pháp trên đã dựa vào những tính chất hóa học nào của các chất tham gia phản ứng?

Lời giải chi tiết

Bản chất của phương pháp sunfat là dùng phản ứng trao đổi, 

NaCl + H2SO4 (overset{t^{circ}}{rightarrow}) NaHSO4 + HCl

Bản chất của phương pháp tổng hợp là dùng phương pháp hóa hợp (phản ứng oxi hóa khử)

H2 + Cl2 (overset{as}{rightarrow}) 2HCl

Phương pháp sunfat là dựa vào tính chất dễ bay hơi của HCl. Axit H2SOđặc sẽ ít có nước => tránh HCl sinh ra hòa tan vào nước